Fisksätraskolan blir Viktor Rydberg skola i Nacka

2019 blev det klart att Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan, som då nyligen lagt ned. Skolan öppnade igen höstterminen 2021 med plats för 540 elever i årskurs F till 9. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driver nu skolan med det nya namnet Viktor Rydberg skola i Nacka.

Skolfrågan är en viktig pusselbit när vi under de kommande åren gör en stor satsning i Fisksätra genom att renovera det befintliga bostadsbeståndet, bygga nya hyres-och bostadsrätter, förskola och äldreboende samt utveckla centrum.

- En väl fungerande skola är den enskilt viktigaste frågan för invånarna i Fisksätra. En attraktiv skola är även en förutsättning för att Fisksätra ska utvecklas och bli en än mer välmående stadsdel, den bidrar till ökad stolthet, engagemang och stabilitet, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en svensk stiftelse, vars överskott återinvesteras i verksamheten. Stiftelsen driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet med fler än 3500 elever och 370 anställda.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har i 25 år drivit skolor på gymnasie- och högstadienivå utifrån devisen ”Hjärnan vill ha roligt”. 

Amanda Hurst, skolchef i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ser fram emot att driva grundskola från förskoleklass.

- Vi har under lång tid sökt efter lämpliga lokaler för att starta skola från lågstadiet. Nu har det tillfället kommit. Fastigheten kommer, efter omfattande renovering, att erbjuda ideala skollokaler och Stena Fastigheter är en långsiktig och seriös partner som vi ser fram emot att arbeta med..

Skolan som öppnade höstterminen 2021 kommer att har plats för 540 elever i årskurs F till 9. För information, kontakta info@vrsnacka.vrskolor.se

- Med Viktor Rydberg som partner för drift och utveckling känner vi oss trygga med att vi får en seriös aktör som förstår skolans roll och betydelse i lokalsamhället och har förmågan att skapa en attraktiv utbildning med hög kvalitet, fortsätter PG Sabel.

Stiftelsens värdegrund kommer som alltid vid nyetableringar att genomsyra verksamheten. Att snart även få möta elever i de yngre åldrarna känns som helt rätt steg. Vi kommer arbeta mycket med språkutveckling som är grunden för all inlärning.

Amanda Hurst, skolchef i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Hurra vi vann!

Viktor Rydbergs skola i Nacka utsågs till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022. Motivering tog bland annat upp följande, ”Skolan som garant för att en stadsdel är attraktiv över tiden kan inte underskattas när man stadsutvecklar. Om skolan är tillräckligt bra så finns en av de grundläggande anledningarna till att man bor på en plats, stannar kvar, gör boendekarriär i eller rent av söker sig till området. När alla goda krafter sam verkar skapas goda föredömen./.../"

Vi är väldigt stolta och glada över priset och riktar ett extra tack för det goda samarbetet med SandellSandberg, VRS Fisksätra, Drivprojekt och Serneke! 

Vad är ROT-priset?

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Fakta:

Stena Fastigheter tog över skolan som nu är Viktor Rydbergs skola i Nacka. 

Arkitekt för ombyggnaden: Thomas Sandell /SandellSandberg Arkitekter
Projektledning: DRIV projekt
Entreprenör: Serneke