Fisksätraskolan blir Viktor Rydberg skola Fisksätra

2019 blev det klart att Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan, som då nyligen lagt ned. Skolan öppnade igen höstterminen 2021 med plats för 540 elever i årskurs F till 9. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driver nu skolan med det nya namnet Viktor Rydberg skola Fisksätra.

Skolfrågan är en viktig pusselbit när vi under de kommande åren gör en stor satsning i Fisksätra genom att renovera det befintliga bostadsbeståndet, bygga nya hyres-och bostadsrätter, förskola och äldreboende samt utveckla centrum.

- En väl fungerande skola är den enskilt viktigaste frågan för invånarna i Fisksätra. En attraktiv skola är även en förutsättning för att Fisksätra ska utvecklas och bli en än mer välmående stadsdel, den bidrar till ökad stolthet, engagemang och stabilitet, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en svensk stiftelse, vars överskott återinvesteras i verksamheten. Stiftelsen driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet med fler än 3500 elever och 370 anställda.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har i 25 år drivit skolor på gymnasie- och högstadienivå utifrån devisen ”Hjärnan vill ha roligt”. 

Amanda Hurst, skolchef i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ser fram emot att driva grundskola från förskoleklass.

- Vi har under lång tid sökt efter lämpliga lokaler för att starta skola från lågstadiet. Nu har det tillfället kommit. Fastigheten kommer, efter omfattande renovering, att erbjuda ideala skollokaler och Stena Fastigheter är en långsiktig och seriös partner som vi ser fram emot att arbeta med..

Skolan som öppnade höstterminen 2021 kommer att har plats för 540 elever i årskurs F till 9. För information, kontakta info@fisksatra.vrskolor.se.

- Med Viktor Rydberg som partner för drift och utveckling känner vi oss trygga med att vi får en seriös aktör som förstår skolans roll och betydelse i lokalsamhället och har förmågan att skapa en attraktiv utbildning med hög kvalitet, fortsätter PG Sabel.

Stiftelsens värdegrund kommer som alltid vid nyetableringar att genomsyra verksamheten. Att snart även få möta elever i de yngre åldrarna känns som helt rätt steg. Vi kommer arbeta mycket med språkutveckling som är grunden för all inlärning.

förklarar Amanda Hurst

 

Fakta:

Stena Fastigheter tog över skolan som ny byggs om för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolo.  Skolan Viktor Rydbergs skola Fisksätra öppna höstterminen 2021 och kommer att ha kapacitet för ca 540 elever, årskurs F-9.

Arkitekt för ombyggnaden: Thomas Sandell /SandellSandberg Arkitekter
Projektledning: DRIV projekt
Entreprenör: Serneke

 

Mer info och anmälan till kö

Vill du veta mer om skolan eller ställa dig i kön? Besök deras hemsida:

vrskolor.se/alla-skolor/vrs-fisksatra/