Blåljusmatchen

Bygga broar och skapa relationer

Man pratar ofta om ungdomar. Men vi vill skapa ett forum där vi pratar med dem. Genom workshops, trivselvandringar och fotboll får vi möjlighet att lyssna på hur de ser på morgondagens samhälle. Genom skratt, samtal och fotbollsfintar så blir det även lättare att lära känna och skapa relationer med de vuxna som personer, inte bara som myndighetsmänniskor.
Ett av våra viktigaste initiativ inom Samhällsmatchen är Blåljusmatchen. Den handlar om att bygga broar och skapa relation mellan blåljuspersonal och ungdomar i Stockholms södra förorter. En dialog som vi anser är en förutsättning för att vi ska kunna bygga hållbara städer.

I år arrangerades Blåljusmatchen i två steg. Först hölls en workshop på vårt huvudkontor där ungdomar från Fryshusets verksamheter i Skärholmen (Bredäng, Sätra, Skärholmen & Vårberg) och Nacka (Henriksdal, Fisksätra & Nacka) bjöds in på dialog tillsammans med blåljuspersonal. Fokus låg på trivsel och säkerhet och hur ungdomarna upplever sina områden. Vi diskuterade vad vi kan göra, ungdomar, fastighetsägare och blåljuspersonal, tillsammans för att arbeta för tryggare områden.

5 dagar senare arrangerades själva Blåljusmatchen. Vi var strax över 100 personer som tillsammans spelade med mycket skratt och glädje.

 

Allt började 2019

Den 20 oktober 2019 arrangerade vi, tillsammans med Hammarby Fotboll och Fryshuset, den första Blåljusmatchen på Tele2 Arena där ungdomar från Skärholmen fick spela en fotbollsturnering med blåljuspersonal och personal från Stena Fastigheter. Trots ihållande regn var vi närmare 70 personer som fick spela fotboll, skratta och bygga relationer till varandra.​ Turneringen var startskottet på en satsning som handlar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och ungdomar i Skärholmen. Tanken är att vi kommer fortsätta bygga på den relation vi har lagt grunden för genom fotbollen.

Initiativet har sedan starten vuxit. De två första åren var det i samarbete med Fryshuset i Skärholmen men från och med 2021 så är även Fryshuset i Nacka en del av detta arbete.

Fotbollen spelas alltid i god anda, utan glidtacklingar. Dagen avslutas alltid med att alla deltagare får ta emot en fotboll och ett diplom medan Champions League-hymnen spelas från högtalarna.

Ambitionen är att fortsätta utveckla detta koncept och på så sätt nå ut till flera.

För oss på Södertörns brandförsvar så har Blåljusmatchen betytt jättemycket, vi har kunnat skapa relation till de yngre i våra upptagningsområden. Det var även kul att få träffa andra blåljusorganisationer på fotbollsplanen istället för på olycksplatser.

Gashaw Hailu, brandman