Bokprojektet Plums dyker upp

Elever från bland annat Fisksätraskolan i åldrarna 10-15 år har varit med och skrivit boken Plums dyker upp - om hur en grupp barn möter en främling.

Syftet med projektet är integration med litteraturen som språk- och kulturbärare. Genom ungas författarskap ökar möjligheten att fler barn ges verktyg att höras i frågor som rör barn. I ett vidare perspektiv leder ungas förmåga att författa till ökande förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet.

- Det började med en workshop där 16 illustrationer om och med sjötrollet Plums presenterades i de olika klasserna. Där börjar en process där alla barn skriver dialog, enskilt eller i par, under en månad. I nästa steg möts alla barnen med sina dialoger i ett stort forum och tillsammans med illustratören diskuterar de det skrivna materialet, berättar Anders Kedhammar från Fisksätraskolan som varit projektledare.

Skolan är en viktig del i att skapa trygga och trivsamma bostadsområden där människor vill bo kvar länge! Kunskap ska vara roligt och vi hoppas att boken om Plums gör att fler barn kommer tycka att det är kul att skriva och läsa.

Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Bokprojektet PLUMS DYKER UPP är ett samarbete mellan skola, föreningsliv och näringsliv och omfattar 220 barn. Projektet är mottagare av Nackas Stora Projektstöd 2017/2018.