Sommarjobb en drivkraft för läxhjälp

Som ett led i Stena Fastigheters relationsförvaltning samarbetar vi med den ideella föreningen Drivkraft så att de kan bedriva läxhjälp för niondeklassarna på Hermodsdalsskolan. Läxhjälpen har bidragit till att deltagarna både höjt sina studieresultat och fått sommarjobb.

Läxhjälpen på Hermodsdalsskolan började för fyra år sedan och dit kommer de niondeklassare som vill ha hjälp med sina läxor. Eleverna kommer en gång i veckan för att få hjälp av läxhjälpare i alla åldrar och från olika bakgrunder, allt från högskolestudenter till pensionärer. Läxhjälparna ställer upp helt oavlönat på sin fritid.
   - Förutom att hjälpa till med läxorna vill vi också bidra till att eleverna lär sig att respektera varandra och främja sunda värderingar och normer. Det handlar om att bygga en relation mellan elev och läxhjälpare och vi ser att eleverna som kommer till oss ofta får en bättre självkänsla, säger Mats Lundberg som är projektledare för läxhjälpen på den ideella föreningen Drivkraft Malmö.

Mer tid för fritid
Det finns många olika anledningar till att en elev behöver eller vill ha läxhjälp. Det kan vara att man behöver en stunds lugn och ro eller att man är ny i Sverige och behöver hjälp med svenskan. Men det kan också vara så att en elev väljer läxhjälpen för att snabbare ta sig fram mot sitt mål.
   - Jag fick mer tid över för vänner och fritid genom att gå på läxhjälp. Det brukade vara minst tre läxhjälpare så vi fick mycket hjälp. Jag tycker också att det kändes bra att läxhjälparen inte var kopplad till skolan utan någon som inte visste vad jag borde kunna eller vilka betyg jag borde få. Det kändes friare när man vet att det inte kommer att påverka betygen, säger Amina Turan som gick på läxhjälpen för två år sedan.

Sommarjobb är en drivkraft
Flera av eleverna i gruppen håller med om att de får mer tid över när de går på läxhjälp. En annan sak som sporrat elever att delta i läxhjälp är Stena Fastigheters löfte om sommarjobb. Sommarjobben kan annars endast sökas av de ungdomar som bor i Stenas egna fastigheter, men om man är duktig på läxhjälpen får man också möjligheten.
   - Möjligheten till ett sommarjobb är en enorm drivkraft för många elever. Eleverna som får sommarjobb är självklart glada för att tjäna sina första egna pengar, men den stora vinsten är att de får en referens och ett intyg från ett arbete. Här på läxhjälpen hjälps vi sedan åt att skapa ett CV till eleverna innan de slutar nian, säger Mats Lundberg. 

Man lär sig att ta ansvar
Amina var en av dem som fick sommarjobb efter att ha deltagit i läxhjälpen utan att bo i Stena Fastigheters hus. Hon tycker också att det finns många andra vinster med läxhjälpen.
   - Läxhjälpen fick mig att börja fundera på att läsa vidare till lärare och att jobba inom skolan. Just nu pluggar jag samhälle-beteende på gymnasiet och kan också tänka mig att läsa till socionom. Sommar-jobbet var tufft och det var en extremt varm sommar när jag jobbade. Men vi lärde oss mycket och fick känna på hur det är att jobba på riktigt. Man lär sig att ta ansvar på jobbet men också att ta mer ansvar för hur man beter sig även privat. Det var en bra läxa för livet och den fick mig att inse att man behöver studera för att komma vidare i livet, säger Amina.

Vill du bli läxhjälpare?
Vi frågar Mats vad det är som krävs av en läxhjälpare, behöver man vara utbildad lärare eller något annat?
   - Man behöver inte alls vara lärare, men goda kunskaper i svenska behövs. Eftersom eleverna har läxor i alla ämnen vill vi att läxhjälparna ska vara någorlunda allmänbildade. Men minst lika viktigt är den sociala kompetensen. Som läxhjälpare sitter man inte och väntar på att eleverna räcker upp handen utan du är mer drivande och tar själv initiativ till kontakt med eleverna. Och så klart behöver man kunna ställa upp en gång i veckan under hela läsåret.


Möjligheten till ett sommarjobb är en enorm drivkraft för många elever. Eleverna som får sommarjobb är självklart glada för att tjäna sina första egna pengar, men den stora vinsten är att de får en referens och ett intyg från ett arbete.

Mats Lundberg, Projektledare Drivkraft