flygfoto fisksätra

Trygghet i Fisksätra

I Fisksätra arbetar vi med ett flertal projekt för att öka tryggheten i området.

Trygghetsvärdar för ökad trygghet i Fisksätra

För ökad trygghet i Fisksätra har vi utvecklat konceptet ”Trygghetsvärdar”. Tillsammans med Nacka kommun har vi ett samarbete med säkerhetsbolaget Trygg365.

Trygghet - en viktig fråga

När vi frågar de som bor i Fisksätra vad man är mest och minst nöjd med så är trygghet en fråga som ofta får låga betyg. Det bekräftas av den trygghetsundersökning som kommunen gjorde 2016.  Det blev även väldigt tydligt vid den politikerutfrågning som hölls i Fisksätra Folkets Hus i november 2017. Många boende tyckte att Nacka kommun skulle ta ett tydligare ansvar för trygghetsfrågan i området. Kommunen har beslutat att förstärka arbetet med trygghet och säkerhet. Som ett led i detta kommer Stena Fastigheter och kommunen tillsammans växla upp satsningen på trygghet i boendemiljön.

Trygghetsvärdarna ska förutom att verka för trygghet i centrum och boendemiljön vara goda förebilder för unga i området och lotsa in dem till olika typer av ungdomsverksamheter som finns i närområdet. De ska genom sin närvaro och dialog bygga upp ett förtroendekapital bland boende i området, förklarar Karin Linander, fastighetschef på Stena Fastigheter.

För Nacka kommun är tryggheten i hela kommunen en mycket viktig fråga. Förutom resurser till trygghetsvärdarna tillsammans med Stena Fastigheter förstärker vi den uppsökande verksamheten riktat till ungdomar i form av Nackapolarna, mer stöd till nattvandrare och en arbetsgrupp med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten, sade Tobias Nässén (M), dåvarande kommunalråd och ordförande i Nackas brottsförebyggande råd (BRÅ).

Lokal rekrytering

Bemanningen består av fem killar och tjejer, varav flera av dem har rekryterats lokalt från Fisksätra. De kommer att ha en arbetsledare som dock inte kommer att vara på plats fysiskt men alltid finnas tillgänglig. Gallringen för att hitta personer med rätt profil för rollen som Trygghetsvärd har varit hård.

Trygghetsvärdarna kommer att spela en viktig roll i närsamhället, så att hitta rätt personer har varit en mycket viktig del av arbetet. Det krävs rätt personer om man ska lyckas i rollen att aktivt samverka med de ”goda krafterna” i området, säger Elin Ingemarsson, fastighetsförvaltare på Stena Fastigheter i Fisksätra.

En källa till trygghet

På Källan råd- och stödcenter i Fisksätra samarbetar man över religionsgränserna. Och alla är välkomna. Frågorna och anledningarna till att man besöker källan är väldigt skiftande. Pernilla, som är diakon, guidar oss runt och berättar om vad som gör att hon gillar att jobba just här.

Hit kommer en mångfald av människor, ung, gammal, olika religiösa uttryck, alla är här.

Pernilla, Diakon i Fisksätra

Källan drivs av Stockholms Stadsmission. Stena Fastigheter stödjer Källan då vi ser att verksamheten är en viktig mötesplats för de som bor i kvarteren och i närområdet.