Fler i arbete och studier

Stena Fastigheter och Göteborgs Stadsmission verkar för att skapa arbete för fler. Nu går parterna samman i en satsning på arbetsintegration för att ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst.

Under fyra månader kommer Stena Fastigheters hyresgäster att få vägledning inom jobb och studier. Faller satsningen väl ut kommer samarbetet att fortsätta och utökas.

Målet är att få in fler på arbetsmarknaden eller till studier, men satsningen är också ett sätt att öka den sociala delaktigheten och ingjuta framtidstro, något som känns än viktigare i dessa tider.

Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg

Satsningen innebär att Stadsmissionen och Stena Fastigheter finns lokalt i ett bostadsområde på Hisingen i Göteborg med 650 lägenheter. Hyresgäster som söker sysselsättning, jobb, eller vill veta mer om möjligheter till studier är välkomna till samlingslokalen som håller öppet två dagar i veckan. Upplägget bygger på mentorskap och har ett individuellt fokus.

- Vi jobbar brett med varje individ med fokus på meningsfull sysselsättning, jobb eller studier. Vi ser att detta ger ett faktiskt resultat, säger Steve Kano företagslots/projektledare för Stadsmissionens Arbetsintegrationsteam.

Hyresgästerna får bland annat individuell vägledning, information om olika branscher och hjälp med att söka olika jobb eller studier. Stadsmissionen har ett brett nätverk inom näringslivet och kan koppla samman jobbsökande med olika arbetsgivare. De erbjuder också möjligheten att arbetsträna, språkträna eller volontärjobba inom Stadsmissionen.

Satsningen på arbetsintegration är en del i Stena Fastigheters relationsförvaltning som innebär att företaget driver frågor som är bra för kvarteret, området och människorna som bor eller jobbar där. Och det görs med fördel tillsammans med andra: hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer.

- Stadsmissionen sitter på ett brett kontaktnät och tillsammans blir vi ännu starkare, i en insats som kommer att hjälpa många av våra hyresgäster, säger Sari Isberg.

Faller detta väl ut kommer Stena Fastigheter och Göteborgs Stadsmission att fortsätta med sin gemensamma satsning inom arbetsintegration på Hisingen och i andra bostadsområden i Göteborg. 

Läs intervju med Steve Kano här.