Guds Hus råd- och stödcenter

Stena Fastigheter har bidragit ekonomiskt till Guds Hus, tidigare känd som Källan, sedan start. Det är en nödvändig mötesplats för många människor i Fisksätra. Under 2021 behövde Guds Hus balansera de begränsningar som Covid-pandemin innebar med att möta människor som lever i utsatthet på olika sätt. Trots denna svåra ekvation kunde Guds Hus bidra med mycket under året. 

Guds Hus är en religiös plattform

Inne i byggnaden hittar du Nackas Muslimska Förening, Svenska Kyrkan och Katolska Församlingen. Detta är en unik plats med en mångkulturell bakgrund som stärker gemenskapen men även acceptansen. Det har resulterat i en välkomnande stor multireligiös familj som samlas i Guds Hus för flertal aktiviteter. Förutom aktiviteter och religiösa tillställningar finns det även möjlighet till att lära sig svenska, föräldrautbildning, jobbsökande, bostadsletande och hjälp till nyanlända. Detta är ett Guds Hus som brinner för mångfald. 

Stöd i olika former

Utöver aktiviteter har Guds Hus även bistått med materiellt stöd till personer i behov. Deras statistik visar på ett stort behov av stöd av materiellt stöd och många besökare söker sig till Guds Hus för bl.a. kläder, matkasse och reskassa. 

Du kan även komma hit för att prata med någon som lyssnar om du behöver stöd eller hjälp med psykisk hälsa eller social utsatthet

Verksamheten flyttade ut

På grund av restriktionerna som pandemin innebar valde man att flytta ut den öppna verksamheten under det första halvåret av 2021. I den öppna verksamheten ingår vad Gud Hus kallar för Family Night varje tisdag. Det är ett koncept med fritidsaktiviteter för barn på eftermiddagen följt av gemensam gratis middag för alla åldrar.

Guds Hus hemsida

Guds Hus