Jobbmatchning på Opportunity Day

Stena Fastigheter Göteborg är stolt partner till Opportunity Day – en plats för möten, möjligheter och integration.

Varje år samlas företag, kommunen och myndigheter som söker nya förmågor till sina verksamheter. Stena Fastigheter bjuder in hyresgäster att delta på Opportunity day - bostadshyresgäster som söker jobb och lokalhyresgäster med rekryteringsbehov. På så vis kan vi bidra till att våra hyresgäster som idag står utanför arbetslivet får en möjlighet till jobb.

Att få ett arbete är en enormt viktig inkörsport till samhället, och ett viktigt medel för att komma åt segregationen. Göteborg har alla förutsättningar att bli en mer integrerad stad där fler resurser tas till vara. Genom att ge utrymme åt de goda exemplen och de positiva berättelserna kring mångfald och inkludering kan vi visa på både företags- och samhällsnytta. Det är tillsammans med, och tack vare, våra partners vi kan sprida dessa goda exempel och skapa mötesplatser.

Helena Lindahl, initiativtagare och projektledare Opportunity Day.