Källargänget i Hermodsdal

Här skapas relationer

Det började en dag för ungefär 20 år sedan. Förvaltningen ville få bättre insikt i vad hyresgästerna behövde och ville ha i sitt hus. Sagt och gjort, en förvaltare tog kontakt med hyresgästerna och några av dem nappade på att bilda en grupp som skulle diskutera husets gemensamma frågor och återkoppla till Stena Fastigheter.

 Det bästa med våra källarträffar är att man får nya kompisar på äldre dar. Man blir en i gänget.

Lisa Lundström, boende i huset sedan 6 år tillbaka.


Hyresgästerna som ville vara med i projektet fick en källarlokal att använda till sina egna möten och träffarna med Stena Fastigheters personal. Grannarna som lärde känna varandra insåg snart att det var roligt att umgås och prata, inte bara om huset utan om allt som hör livet till.
   - Vi började träffas regelbundet för att fika i lokalen och vi fortsatte med det även när projektet lades ner. Man kan komma ner hit även andra dagar och vissa kommer ner för att sy eller hålla på med annat hantverk. Under en tid tog folk med sig saker hit som behövde lagas, vi hade några som tyckte om att laga och skruva på saker, berättar Ingegerd Gunnarsson som är en av dem som varit med längst i huset och i gänget.  

Man får nya kompisar

Tjugo år har gått sedan de fick lokalen och under de åren har hyresgästerna på Docentgatan på Hermodsdal träffats där varje onsdagskväll. Lokalen har de fixat till så att den känns som en lägenhet: tavlor på väggarna, mattor på golven, bokhyllor med böcker som man kan låna med sig hem. De fikar, umgås och pratar, handarbetar ibland och har roligt tillsammans. Det händer också att någon äldre i huset som har svårt att ta sig ut på egen hand får hjälp av grannarna att ta sig ner till lokalen. Fördelen är att de inte behöver ta sig utanför huset. 

När det flyttar in nya hyresgäster i huset knackar någon från gänget på och bjuder in till fika och umgänge i källaren. På så vis kan nya hyresgäster komma med i gemenskapen direkt om de vill.
   - Det bästa med våra källarträffar är att man får nya kompisar på äldre dar. Man blir en i gänget, säger Lisa Lundström som har bott i huset i sex år.
   Att det här är bra för känslan av trygghet och trivsel råder ingen tvekan om. Gänget på Docentgatan är eniga – de älskar sitt hus och sitt kvarter och de tänker absolut inte flytta därifrån.

Källargänget i Hermodsdal fikar gärna tillsammans
Källargänget i Hermodsdal fikar gärna tillsammans