Lyckat läsår för läxhjälpen!

Genom vårt samarbete med läxhjälpen har eleverna på Hermodsdalskolan höjt sina betyg och därmed också garanteras ett sommarjobb på Stena Fastigheter.

Att gå ut skolan med fullständiga betyg är en av de viktigaste förutsättningarna för ett bra liv. Därför samarbetar Stena Fastigheter med organisationen Drivkraft Malmö. De finns på ett tjugotal skolor däribland Möllevångskolan och Hermodsdalskolan i Malmö samt Pilängskolan i Landskrona. En gång i veckan får eleverna hjälp med sina läxor av frivilliga vuxna som även är goda förebilder för eleverna. Ofta har läxhjälparna med sig fika och ibland blir det pizza när läxorna är avklarade. På Hermodsdalskolan har alla årskurs 9-elever på läxhjälpen under vårterminen 2019, höjt sina betyg med minst ett steg i ett eller flera ämnen. Det innebär att de är garanterade ett sommarjobb hos Stena Fastigheter Malmö.

Det är en härlig morot för våra elever att kunna få ett jobb. De är ju halvvägs till vuxenvärlden. Ju fler aktörer vi är som enas kring barnet desto bättre är det för deras framtidsutsikter. Ingen kan göra det ensam.

Elisabet Wahlin, biträdande rektor på Hermodsdalskolan

Är du nyfiken på att veta mer om Drivkraft? Läs mer

Satsningen på Hermodsdalsskolan och Möllevångsskolan är en del av Stena Fastigheters Relationsförvaltning, vårt arbetssätt för social hållbarhet, för att utveckla trygga och trivsamma bostadsområden. Fokus ligger på barn och ungdomar och olika satsningar inom områdena skola, arbete och meningsfull fritid.

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Drivkraft erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka.