MITT133

Fisksätras egen festival

Det är viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter och saker att göra i våra bostadsområden, året runt, men särskilt under sommaren när många är lediga. I Fisksätra har Stena Fastigheter skapat MITT 133-festivalen. Tillsammans med ungdomar från området arrangerar vi tre fartfyllda dagar med ett brett innehåll av aktiviteter. Allt från sport, hoppborg, ansiktsmålning, musik och dans och mycket mer. Vi gör det för att skapa en stolthet och samhörighet i Fisksätra, samtidigt som det ger möjlighet att visa det rika kultur- och föreningslivet.

Tillsammans för ett ännu mer levande Fisksätra
Samarbeten är en viktig nyckel till framgång. MITT 133-festivalen vill möjliggöra för positiva möten där områdets boenden, med fokus på barn och ungdomar, kan mötas och få möjlighet att delta i aktiviteter och upplevelser samt bidra till att skapa samverkan, gemenskap och en stolthet för sitt Fisksätra.


Festivalen grundar sig i olika samarbeten mellan ett stort antal lokala föreningar, aktörer och myndigheter. För de föreningar och aktörer som medverkar är MITT 133-festivalen en möjlighet och ett verktyg att nå ut till nya personer samt fortsätta bygga relationer till alla boende och verkande i området.
Tillsammans kan vi under dessa dagar skapa ett ännu mer levande Fisksätra

Allt började i Skärholmen
- För över 10 år sedan startades Mitt 127-festivalen i Skärholmen. Jag har varit delaktig i denna festival och sett hur den bidragit till arbetstillfällen genom extra-och sommarjobb samt sett hur den skapat en gemenskap och mötesplats i Skärholmen, hur den får de boende runt omkring att värna om sitt område. Mitt 127 startade, precis som den planerade festivalen i Fisksätra, som en 3-festival men de senaste aktiva åren har de varit en 2-veckors festival per område inom Skärholmen. Nu har vi tagit detta koncept till Fisksätra och ser fram emot att bygga gemenskap och aktivera de boende i området. Särskilt för alla de som inte har möjlighet att resa bort under sommaren. Säger Gashaw Hailu, relationsförvaltare på Stena Fastigheter i Stockholm.

Arbetstillfällen för unga
MITT 133 är även ett sätt att skapa arbetstillfällen och roliga sommarjobbsuppgifter för unga.
Under våren anställer Stena Fastigheter en grupp ungdomar från Fisksätra som tillsammans med oss skapar festivalen. Det blir helt enkelt en festival av Fisksätra, för Fisksätra! 

Utöver detta hjälper även ett stort antal av Stena Fastigheters ferie- och extrajobbare till på festivalen. En av de kanske viktigaste och roligaste arbetsuppgifterna under sommaren!