Skolan som arena

Skolan som arena är initiativ från Göteborgs Stad där de öppnar upp skolor runt om i staden på kvällarna för att kunna erbjuda barn en mötesplats. Detta sker i samarbete med andra aktörer och syftet är att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, en hälsosam vardag och ett tryggt sammanhang att umgås i. På Vättnedalsskolan i Tynnered är Stena Fastigheter en av flera samarbetspartners.

Samarbete som utgångspunkt

I Skolan som arena på Vättnedalsskolan samverkar Göteborgs stad, Stena Fastigheter, Räddningsmissionen och Önnereds HK för att engagera barnen utanför skoltid inom idrott, hälsa och studier.

”Samarbetet har gått väldigt smidigt. Vår långa relation med stadsdelen Västra Göteborg gör att beslutsleden är korta och vi får saker gjorda snabbt”, säger Sari Isberg, relationsförvaltare. ”När vi tar tillvara på det engagemang som finns i närheten, med till exempel Önnered HK och Räddningsmissionen, blir resultatet väldigt bra!”

Arbetssätt

En del i framgången är att redan utvecklade metoder används. Räddningsmissionen har bland annat en välanvänd metod för studiehjälp som är mer än bara läxhjälp. Barnen får lära sig om ambition och vikten av att kämpa för att nå sina mål, vilket inger framtidshopp. Önnered HK använder sin expertis och anordnar bollsporter efter skoltid. Stena Fastigheter är aktiva i området och genom vår relationsförvaltning utvecklar vi långsiktiga relationer med de boende. Stadsdelen och skolan ger tillgång till lokaler och fritidsområden. Vi har också med samlade resurser serverat frukost på mornar till barnen i området för att ge dem en bra start på dagen så att de har energi att utföra sitt skolarbete.

Skolan som samlingsplats

Samlingspunkten för alla aktiviteterna är skolan, en viktig plats och orsak till projektets framgång. Det är ofta liknande initiativ kräver att barnen tar sig till ställen långt bort, vilket ofta blir en tröskel för dem. Genom att vi är i närområdet, precis intill där de flesta bor, blir uppslutningen mycket större och de goda resultaten fler.

“Tillsammans har vi skapat en fin symbios där någon av oss är närvarande hela tiden. Räddningsmissionen med läxor och studier, Önnered med hälsa och motion och skolan och Stena Fastigheter med samordning”, säger Sari Isberg.

Jämlikhetskonferensen

Projektet presenterades även i Göteborgs Stads Jämlikhetskonferens, en dag som handlar om hur vi får en mer jämlik stad. Sommaren 2020 blev den digital och spreds ut över fyra veckor då staden delade med sig av inspiration, teorier och kunskap inom området. Den 10 juni var fokus på närområden som engagerar sig, och Stena Fastigheter var väl stolta över att vara med och presentera det arbete vi gör i Skolan som arena.

Läs mer om projektet och se filmen

Projektet anpassas och fortsätter över sommaren och på loven, för att ge barnen en kontinuitet och ett sammanhang året runt. Stena Fastigheter är glada och stolta över att vara delaktiga i ett sådant lyckat projekt som påverkar hela området och våra kvarter.

På Stena Fastigheter arbetar vi med relationsförvaltning. Relationsförvaltning är vårt arbetssätt som syftar till att skapa trygga kvarter där människor trivs och mår bra. I vårt arbete samverkar vi ofta med andra aktörer för att skapa aktiviteter som gynnar de som bor i området.