Aktivitetshuset Sköndalsgården

Sköndalsgården är en mötesplats i Sköndals Centrum och har öppet varje vecka för både unga och vuxna!

I Sköndalsgården ryms ett brett utbud av aktiviteter, allt från gymnastik för äldre till olika typer av ungdomsverksamhet och föreningsliv av olika slag. Aktivitetshuset är en betydelsefull mötesplats och samlingslokal för de boende i området. Lokalen ligger i Sköndals Centrum, verksamheten drivs och möjliggörs av ideella krafter, dessutom tillhandahåller Stena Fastigheter lokalen utan att ta betalt. 

Besök gärna Sköndalsgårdens egen hemsida, där du hittar information om bland annat veckans aktiviteter, evenemang och uthyrning!

Så här började det...

Fritidsgården i Sköndal stängdes 2009 och lokalerna stod sedan outnyttjade ett par år. Stena Fastigheter fick många frågor om vad som skulle hända med de tomma lokalerna. Den lokala s-föreningen drev kravet att fritidsgården skulle öppnas igen. Ungdomarna saknade gården och stadsdelen hade ont om samlingslokaler.
 
2011 beslutade Stena att gården fick disponeras utan kostnad om ideella krafter ville driva verksamheten. En grupp föreningsmänniskor anmälde snabbt sitt intresse. En ledningsgrupp bildades och sköndalsborna inbjöds att komma med förslag till verksamheten. Men först måste lokalerna städas och rustas. Gården var sliten när den kommunala verksamheten upphörde och så gott som all utrustning och alla möbler var bortforslade.
 
Det blev några intensiva arbetshelger och strävsamt jobb av daglediga PRO-are. Snart var verksamheten igång med bl.a. bordtennis, stickkafé och öppna arrangemang.
 
Upprustningen av lokalerna fortsatte. Efter hand med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder. Möbler och utrustning ordnades genom gåvor från mångahanda håll. Verksamheten växte och blev allt mångsidigare.
 
Farsta föreningsråd har det formella ansvaret för gårdens verksamhet.
 
En ledningsgrupp ansvarar för ekonomi och planering. Representanter för dem som bedriver aktiviteter på gården bildar ett gårdsråd som diskuterar verksamhetsplanerna inför varje ny säsong.
 
 

Sköndalsgårdens hemsida

Sköndalsgården