Förändringsagenter - sommarjobb i entreprenörskap

För att ta tillvara på ungas idéer och uppmuntra unga att starta innovativa projekt erbjuder vi sommarjobb som förändringsagent.

Förändringsagenterna är ett sommarjobb där ungdomar från våra kvarter får möjligheten att utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att driva projekt som gör en positiv skillnad för samhället. Sommarjobbet sker i samverkan med Förebildarna.

2018 fick förändringsagenterna uppdraget att ta fram ett förslag på en digital lösning för att öka trygghet och trivsel för hyresgästerna. Resultatet blev en app, där hyresgästerna bland annat kan boka tvättid och prenumerera på aktiviteter i området. En app som Stena Fastigheter gått vidare med för att se hur det kan implementeras i verksamheten.

Det har varit så lärorikt. Vi utvecklade våra entreprenöriella förmågor, vi hade en bra gemenskap och hade kul på jobbet. Det känns som att lönen jag fick för mitt arbete bara var en extra bonus.

Gabriella Quintero, förändringsagent

2019 bestod uppdraget av att ta fram förslag på hur bolaget bättre kan ta tillvara på ungas idéer och hur vi kan minska soporna och återvinna mer. I ungdomarnas pitch kring ett ungdomsråd tryckte de på vikten av att vara tydliga med vad man kan påverka och att det sedan händer något konkret. I ett ungdomsråd skulle man kunna diskutera olika trygghetsåtgärder och arrangera evenemang, som fotbollsturneringar och grillkvällar, som ökar trivseln och gemenskapen. I ungdomarnas undersökningar framkom det att hyresgästerna gärna vill återvinna men att det måste vara enkelt. Förslaget är därför att ta fram ett miljökit, som innehåller en broschyr med guidelines och olikfärgade avfallspåsar för de olika fraktionerna. För att göra det enkelt och roligt kan man jobba med färgkodning.

För mig känns det väldigt kul att få jobba för ett så pass stort företag. Jag har insett att det vi jobbar med faktiskt kan skapa en förändring i samhället, till det bättre. Och jag är otroligt tacksam över chansen vi fått.

Matilda Södergren, förändringsagent