Sommarjobbare går ledarskapsutbildning

Varje år erbjuder Stena Fastigheter Göteborg sommarjobb till 100 ungdomar i våra kvarter. Ett dussintal av dessa arbetar som arbetsledare.

För att stärka dem i deras roll utbildar vi i ledarskap och brandsäkerhet. Erfarenheten och kurserna blir nyttiga rader på deras CV.

Att vara arbetsledare för sommarjobbare på Stena Fastigheter innebär arbetsledning av 6-8 personer samtidigt som man deltar i det dagliga arbetet med fastighetsskötsel. Det är en arbetsroll som bland annat kräver engagemang, intresse och att personen i fråga är trygg i rollen som ledare.  Därför utbildar vi, tillsammans med Drivhuset, alla arbetsledare i ledarskap. Kursen tar bland annat upp vilka egenskaper som präglar en bra ledare, hur man agerar i kritiska situationer och hur man skapar en ”vi-känsla”.