Stena Fastigheter och Scandic Hotels krokar arm

Stena Fastigheter i Stockholm och Scandics 27 hotell i Stockholm har tecknat ett samarbetsavtal som ska skapa ännu bättre förutsättningar för unga att söka arbete på Scandics hotell. Med det primära målet att nå ungdomar från Stena Fastigheters kvarter, ska man tillsammans delta i rekryteringssammanhang och arrangera träffar på hotellen.

För att skapa hållbara kvarter med en social hållbarhetsutveckling behöver vi arbeta ihop med andra. Därför känns det väldigt kul att ha krokat arm med Scandic Hotels i Stockholm, en stor arbetsgivare som kan ge många unga en stark framtidstro. Dessutom är det extra kul att vi kunnat koppla ihop detta samarbete även med Samhällsmatchen. Tillsammans kan vi göra större skillnad.

Sarah Pettersson ansvarig för social hållbarhet/relationsförvaltning i Stockholm

Hur började det?

Sedan 2019 har Stena Fastigheter varit huvudparter till Samhällsmatchen, som är Hammarby Fotbolls sociala initiativ utanför de kritade linjerna. Inom detta samarbete finns flera initiativ som ska skapa meningsfull fritid för unga, men även flera arbetsmarknadsinsatser såsom lokala karriärdagar och den årliga sommarjobbsmässan som ägde rum den 8 februari, med över 600 sommarjobbsökande ungdomar och ett 30-tal företag, varav Scandic var ett av de företag som engagerade sig i mässan. 

Scandic Hotels i Stockholm har idag 27 hotell med ca 3000 medarbetare och 200 ledare. Bolaget har en stark tradition av att arbeta långsiktigt och strukturerat med att hitta och ta fram morgondagens ledare och medarbetare.

 

Vi vet alla hur viktigt det första jobbet är och att få till den där första raden på ett CV. Därför känns det fantastiskt att tillsammans med Stena kunna engagera oss ännu mer för att gemensamt hjälpa ungdomar i Stockholm in på arbetsmarknaden. Vi är också glada över att jobba med aktörer som Samhällsmatchen, som genom lokala rekryteringsinsatser gör det enklare för fler unga att både få praktisera och söka jobb hos oss

Joakim Elveroth, Distrikts Direktör, Scandic Hotels