Ökat valdeltagande i EU-valet genom samarbete

Inför EU-valet samarbetade Stena Fastigheter Malmö med organisationen Tjejer i Förening. Under veckorna före valet arbetade de som EU-demokratiambassadörer och drev studiecirklar om demokrati. I 6 av de 9 valdistrikt där de var verksamma ökade valdeltagandet.

I Stena Fastigheters alternativa galleria, Mitt Möllan, lånade vi ut en lokal för förtidsröstning för att göra det enklare att rösta för boende i våra kvarter. Där inrättade Malmö stads valkansli en tillfällig vallokal för förtidsröstning.

Vi vet naturligtvis inte om det ökade valdeltagandet är kopplat till den förenklade förtidsröstningen och information från valambassadörerna. Däremot vet vi att Stena Fastigheter kommer fortsätta att stödja initiativ som främjar demokratin och våra boende.

Att få vara med och bestämma vilka som ska styra är en viktig del av en demokrati och idag har över sju miljoner personer rösträtt i Sverige. Även inför riksdagsvalet 2018 jobbade Stena Fastigheter Malmö på flera sätt för att bidra till att sprida kunskap och förenkla röstningen.

Även om fler och fler faktiskt röstar kan man se stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det är till exempel vanligare att rösta bland dem som bor ihop med någon annan och bland de som har en högre utbildning. Däremot röstar färre bland de som är ensamstående, arbetslösa och lågutbildade. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att sprida information om vikten av att använda sin rösträtt och hur man gör det rent praktiskt.