På gång på bygget

Renoveringsarbete pågår

// April - maj

Hållbar renovering pågår

Vår renovering av Trikåfabriken är nu i full gång och runt hela huset syns byggställningar. I vår utveckling av Trikåfabriken har vi lagt stort fokus på klimatnytta där återbruk är en viktig del. Vår ambition är att Trikåfabriken ska bli ett av Sveriges första klimatberäknade ombyggnationsprojekt. Det innebär att ombyggnadsprocessen ser något annorlunda ut än den brukar.

Sofia Lagerblad är affärsutvecklare på Stena Fastigheter Malmö och Stenas projektchef för ombyggnaden av Trikåfabriken.

Vad är det som pågår just nu i renoveringsarbetet?


- Fönstren in mot gården ska renoveras. De fönster som inte går att renovera ska i första hand ersättas med fönster från utbytet av fönster mot Friisgatan.  Anledningen till att vi renoverar in mot gården är att nästan alla fönster där är originalfönster från tiden när huset uppfördes, säger Sofia.

Sofia berättar vidare att det är en viktig del i projektet att ta tillvara på den kulturhistorien som fönstren innebär. Fönstren kommer kompletteras invändigt så att de hjälper huset att minska sina energiförluster och därmed förbruka mindre värme.

Fönstren mot Friisgatan byttes någon gång på 70-talet och har inte samma bevarande-värde. Dessa fönster kommer ersättas av ny energieffektiva fönster med mellanliggande automatiserad solavskärmning - allt för att förbättra husets totala energibalans.

- Fönstren kommer att nytillverkas via Fönsterspecialisten i Lönsboda. I samverkan med dem tar vi fram ett helt anpassat fönster med modern funktionalitet men med utseende från en svunnen tid. De nya fönstren kommer få vackert gröna karmar, bågar och spröjs, precis som de en gång haft. Det känns viktigt att bevara byggnadens karaktär och charm samtidigt som man arbetar in moderna och funktionella tillägg, säger Sofia Lagerblad.

Forskningsprojekt om hållbar fastighetsrenovering

Projektet är antaget som en testpilot för "Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad" vilket är ett forskningsanslag utlyst via Nova2 med finansiering från Energimyndigheten.

De erfarenheter och nya kunskaper som vi tar med oss från det här nya sättet att renovera och bygga kommer utgöra en viktig kunskapsbas för Stena Fastigheter vad gäller minskad klimatbelastning i ombyggnationer.