Vi delar för mer

På Trikåfabriken delar vi på processer, funktioner och tid. Det är både klimatsmart och ger plats för mer kreativitet och samskapande.

Dela mer!

När du hyr på Trikåfabriken får du mer än en lokal. Du får möjligheter, gemenskap, flexiblitet och smarta lösningar. Hyresavtalet innehåller en separat bilaga som vi kallar delningsbilagan. Den beskriver vad du som hyresgäst kan förvänta dig och ta del av när du blir en del av gemenskapen på Trikåfabriken. Det beskriver också vad du kan bidra med för att vi tillsammans ska kunna skapa ett hållbart företagande över tid. 

Här är några av de saker du kan dela:

Tillsammans för en hållbar utveckling

Delningsbilagan beskriver vår vision för Trikåfabriken och kvarteret och ger förslag på hur hyresgäster och fastighetesägare tillsammans kan arbeta för att Trikåfabriken blir en en hållbar, smart och kreativ plats. 

Stena Fastigheter driver ett aktivt arbete med social hållbarhet i området Södervärn genom vår Relationsförvaltning. Våra kommersiella lokaler i centrum, på Trikåfabriken och Mitt Möllan spelar en viktig roll för områdets fortsatta utveckling.Tillsammans med boende, näringsliv och andra fastighetsägare deltar vi därför i flera långsiktiga projekt för att bidra till en tryggare och mer inkluderande stad. Vi samarbetar bland annat med CTC (Communitys that Care) för att främja det lokala näringslivet runt Möllevången.Trikåfabriken har alla förutsättningar att växa och blomstra som en kreativ och och livfull plats med sommaraktiviter och utserveringar likt Sommargatan Claesgatan utanför Mitt Möllan.

Vi är en aktiv medlem i BID Möllevången där vi tillsammans med ett antal andra fastighetsägare bedriver kvartersgemensamt trygghets- och trivselarbete. Vi har redan idag ett etablerat samarbete med Möllevångsskolan och ser gärna fler initiativ till samskapande av arbetstillfällen med våra hyresgäster.

Du som hyr kontorsyta i Trikåfabriken kan hjälpa till att stärka området på flera sätt; genom att bli en aktiv del av Trikåfabrikens gemenskap, genom att ta del vårt arbete med social hållbarhet i området och genom att använda de verktyg inom hållbarhet som vi erbjuder.

 

Det är lätt att arbeta och verka hållbart i Trikåfabriken. När du som hyresgäst delar tjänster blir du en del av något större. Boka dagens lunch, arbeta ute med vårt gemensamma wifi eller byt tjänster med din kontorsgranne. Att dela ger mer.