Rekryteringsprocessen

Beskrivning av Stena Fastigheters rekryteringsprocess, för dig som kandidat.

Steg för steg

Så här går rekryteringsprocessen till


När vi på Stena Fastigheter rekryterar är målet att hitta rätt kompetens på rätt plats och att det blir en bra matchning – både för dig och för oss. Stegen i rekryteringsprocessen är utformade för att säkerställa detta.

Rekryteringsprocessen på Stena Fastigheter kan variera beroende på vilken roll eller befattning du söker hos oss. Så här går det till när du söker jobb hos oss:

1. Ansökan

Hitta det jobb som du är intresserad av bland våra lediga jobb och fyll i din ansökan till oss med namn, e-post, telefonnummer och födelsedata. När du lägger in din ansökan så ber vi dig även att kort att berätta varför du är intresserad av tjänsten.

CV

I din ansökan vill vi att du laddar upp ditt CV. Vi rekommenderar att ditt CV är kort, specifikt och tydlig. Lämna inga luckor i din meritförteckning, skriv i kronologisk ordning genom att börja med nuvarande eller senaste tjänsten. Vi rekommenderar att den är max 2 sidor och att den innehåller nedan information:

- Kontaktuppgifter till dig på telefon, adress och e-post

- Utbildningar som du gått

- Tidigare arbetslivserfarenhet

- Kort beskrivning av dina personliga egenskaper.

Urvalsfrågor

Vid ansökan så ställer vi ibland ett antal frågor som hjälper oss i urvalet om du har grundkompetensen som krävs för tjänsten samt de personliga egenskaper som efterfrågas i just den rollen.

Personligt brev

Vi ber dig att ladda upp ett personligt brev där du beskriver vem du är och varför just du är lämpad för jobbet. Det personliga brevet är din möjlighet att berätta varför du söker den specifika befattningen och varför just du är rätt för tjänsten.

Ditt personliga brev ska innehålla:

- Kort presentation av dig – vem du är och var du bor

- Berätta varför du är intresserad av tjänsten och att jobba på Stena Fastigheter

- Beskriv hur du använt dina kunskaper och kompetenser tidigare i andra jobb

- Ge oss exempel kring vissa situationer och vad du lärt dig av det

- Vi vill också att du beskriver varför dina personliga egenskaper passar in i rollen/befattningen som du söker hos oss. Det finns inga bra och dåliga egenskaper - allt handlar om när, var ochhur du ska använda dem. Ibland är det bra att vara lugn och lyhörd. I ett annat jobb kanske det är viktigare att vara snabb och orädd.

2. Urval

När vi har fått in alla ansökningar gör vi ett första urval. Vi tittar då efter om du har den kompetens som efterfrågas i tjänsten genom att granska ditt CV och ditt personliga brev om ett sådant finns. Om din kompetens stämmer överens med vår kravprofil tar vi kontakt med dig på telefon eller per mail. Om du inte når upp till kompetenskraven får du ett mail av oss där vi berättar att du inte går vidare i processen.

3. Telefonintervju

Om du är en av de utvalda kandidaterna med efterfrågad kompetens tar vi ofta en första kontakt över telefon. Detta samtal hålls ibland av HR, ibland av rekryterande chef. Under samtalet kommer vi att ställa en del frågor till dig för att ta reda på mer om din erfarenhet, vem du är och vad som är viktigt för dig på ditt nästa jobb. Exempel på frågor som vi ställer är: Vad gör dig bäst lämpad för denna tjänst? Varför du är intresserad av tjänsten och av Stena Fastigheter?

4. Intervju

Den första intervjun är med rekryterande chef. Den sker antingen på plats eller digitalt beroende på roll och geografisk placering. Vi vill veta mer om dig som både privat- och yrkesperson för att ta reda på om vi passar bra ihop. För oss är din kompetens viktig men också att du delar våra värderingar, då de är en viktig grundstomme i vårt arbete.

Vi arbetar kompetensbaserat igenom hela rekryteringen och kommer i intervjun be dig berätta mer om din utbildnings- och arbetsbakgrund där du får berätta om situationer där du har använt din kompetens och dina förmågor. Ex på frågor som vi ofta ställer är:

- Vilka kunskaper och kompetenser kan du bidra med i tjänsten?

- Vad driver och motiverar dig i arbetet?

- Berätta om när du senast jobbade i team, vad hade ni för uppgift, hur gick det?

Frågorna vi ställer syftar till att göra oss och dig säkra på att vi matchar och passar för varandra så vi kan fortsätta jobba ihop länge.

Vid den andra intervjun träffar du oftast rekryterande chefs överordnade eller HR. Du får alltid veta innan intervjun vilka du ska träffa.

5. Referenser

Som ett sista steg i processen, innan vi ger dig ett jobberbjudande, vill vi ställa frågor till minst två referenser. Det gör vi för att bekräfta det som du berättat för oss om dig själv och för att ställa frågor kring hur de uppfattat dig i din yrkesroll. Vi vill helst prata med nuvarande eller tidigare chef/chefer. Om inte detta är möjligt kan vi gemensamt komma fram till vad som kan vara kompletterande referenser. Det bör inte vara vänner eller någon som du har en personlig/privat relation till.

6. Belastningsregistret

När vi har hittat en slutgiltig kandidat som vi vill anställa ber vi dig innan du skriver på ditt anställningsavtal att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta utdrag beställer du digitalt från Polisen. Det är endast du som slutkandidat som vi ber om ett utdrag ur belastningsregistret av. Du beställer själv utdraget via polisens hemsida.

7. Anställning

Om vi båda efter ovan rekryteringsprocess tycker att vi matchar varandra bra, vill vi ge dig ett erbjudande om arbete. Tackar du ja innebär det att du skriver under ett anställningsavtal som du signerar digitalt och officiellt blir en del av vårt team. Jippi!

För dig som blir en del av vårt team kommer vi planera en introduktion för dig som innehåller allt som du behöver för att snabbt och effektivt komma in i nya arbetsuppgifter samt i gänget.

 

 

Är det något som är oklart när du söker jobb hos oss så ta självklart kontakt med rekryterande chef och ställ dina frågor.

Varmt välkommen med din ansökan!