Klart för byggnation av 500 bostäder i Ekebo, Upplands Väsby

Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen.

Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen.

I Gröna Ekebo är ambitionen att utveckla ett modernt stadsboende med tillgång till gröna rekreationsområden. Det gröna representerar också de boendes livsstil, där ett miljömässigt hållbart boende ska stå i fokus. 

Projektet är en viktig del av utvecklingen som ska bidra till att lyfta området till en blandstad med en variation av boendeformer som ska passa olika tidpunkter i livet. De nya bostäderna blir ett bra komplement till de 740 lägenheter som vi har i området

säger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter Stockholm. säger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter Stockholm.
Gröna Ekebo är en del av Upplands Väsbys största stadsutvecklingsprojekt - Fyrklövern.
– Nyproduktion bidrar till en ökad variation och valfrihet på bostäder i området. I Gröna Ekebo kommer det att bli både hyres- och bostadsrätter. Nya lägenheter med en modern standard sätter en ny profil på området, menar PG Sabel.
I området kring Ekebo finns stora grönområden som ska tas tillvara i den framtida byggnationen. Nyligen invigdes en padelbana där tidigare Ekebobadet låg. Motionsspår, rekreationsområden och möjligheter till motion ska bevaras och lyftas fram. Därav namnet Gröna Ekebo.
 
Fakta Gröna Ekebo: Stena Fastigheter planerar att bygga ca 500 lägenheter i Gröna Ekebo, såväl hyres- som bostadsrätter. Det blir även ett antal lokaler, garage under ett av husen samt ett parkeringshus. De nya bostäderna byggs i huvudsak på det som idag utgörs av Stena Fastigheters egen parkering på den södra sidan av Mälarvägen. Byggstarten är preliminärt kvartal 4, 2020.