Stena Fastigheter adderar 159 nya lägenheter i Vega

Bostadsprojekten Lunar och Venera är Stena Fastigheters nästa del i utvecklingen av stadsdelen Vega, i Haninge söder om Stockholm. Projekten består tillsammans av fyra huskroppar om totalt 159 lägenheter.

I Haninge, söder om Stockholm, växer den nya stadsdelen Vega fram. Totalt kommer ca 3500 nya bostäder att byggas i Vega varav Stena Fastigheter står för nästa häften av dessa.

Just nu har Stena Fastigheter över 870 bostäder färdigställda eller under produktion i Vega.

Nu påbörjas byggnationen av nästa projekt, Lunar och Venera, som omfattar 159 lägenheter, varav 83 bostadsrätter och 76 hyresrätter. Lägenheterna är välplanerade i storleken 1-4 rum. Lägenheterna kommer att miljömärkas enligt Svanen. Projekten genomförs även med tydliga krav på social hållbarhet i entreprenörsupphandlingen.

Försäljningen av bostadsrätterna är redan igång och 23 stycken i det första punkthuset är redan sålda.

- Det är väldigt roligt att vi kan öka takten av bostäder i produktion i Vega. Det finns ett stort intresse som ökar för varje dag den nya hållbara stadsdelen växer fram. Vi äger och utvecklar våra kvarter med tanke på framtida generationer och vill stärka de stadsdelar vi finns i därför känns det extra bra att vi i våra projekt arbetar för svanenmärkning samt fångar upp den sociala hållbarhetsaspekten i våra upphandlingar vid nyproduktion. Det är tillsammans med våra entreprenörer som vi kan agera som en ansvarsfull stadsutvecklare och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle, säger Sevil Ahmadi, projektchef, på Stena Fastigheter i Stockholm. 

Totalentreprenör för projektet är NCC, som Stena Fastigheter redan har ett etablerat samarbete med i och med byggnationen av kvarten Zenit, Nadir och Horisont i Vega. 

Arkitekt är In Praise of Shadows.

Lunar_balkong.jpg

Lunar_Exteriör4.jpg