​Nytt samarbete för ökad återvinning

Stena Fastigheter ökar takten för att nå målen inom återvinning av material i sina bostadsfastigheter. Ett avtal har slutits med Stena Recycling där fokus ligger på ökad återvinning, minskad miljöpåverkan samt trygga och säkra rutiner för alla parter.

Undersökningar visar att det finns ett stort och ökande intresse bland Stena Fastigheters kunder att sortera och återvinna avfall och material.

-Vi måste närma oss en mer cirkulär ekonomi i allt som vi som företag företar oss. Vi vill ta vara på den kraft och det engagemang som finns hos våra kunder vad gäller återvinning och minskad miljöpåverkan. Att underlätta återvinningen för våra kunder är ett steg på vägen, säger PG Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm.

Satsningen på ökad återvinning kommer samtidigt som Stena Fastigheter lanserar We Care som är ett arbetssätt för att utveckla, synliggöra och berätta om hållbarhetsarbetet till kunder och andra intressenter.

Fler samarbeten på gång...

Det finns även planer för andra samarbeten mellan de två bolagen i Stena-koncernen i syfte att ta vara på kunskap och erfarenhet som kan utveckla respektive verksamhet.

-Stenas ursprung är metallåtervinningen som startade på 1930-talet på Donsö utanför Göteborg. Vi vill ta detta arv och entreprenörskap, överföra det till 2020-talet och tillämpa inom flera olika områden, till exempel stadsutveckling, poängterar PG Sabel.

Avtalet med Stena Recycling omfattar ca 8.000 lägenheter i Stena Fastigheters bestånd i Stockholms län och träder ikraft den 21 oktober 2019.