De äldre i fokus när Stena Fastigheter och Blomsterfonden etablerar samarbete i Fisksätra

Blomsterfonden och Stena Fastigheter har tecknat avtal om ett nytt äldreboende i Fisksätra. Därmed fortsätter den stora satsningen i Fisksätra om att utveckla en stadsdel med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som präglas av trygghet, gemenskap och närhet.

Stena Fastigheter och Blomsterfonden har etablerat ett samarbete genom att ha tecknat avtal om ett nytt äldreboende i Fisksätra. Det är därmed ytterligare en viktig pusselbit som läggs i den stora satsningen som Stena Fastigheter gör i att utveckla stadsdelen.

Sedan tidigare har Stena Fastigheter arbetat med skolfrågan och tagit över, byggt om och etablerat ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor som nu driver skolan för elever mellan F-9.

- Nu tar vi oss an nästa samhällsutmaning och lägger därmed nästa pusselbit för ett än mer välmående Fisksätra. Att få välkomna Blomsterfonden och deras seniora boenden till Fisksätra känns helt rätt. Vi är två verksamheter som båda har lång erfarenhet i våra sakfrågor och drivs av värderingar som bottnar i omtanke och trygghet genom livet. Det känns som ett självklart samarbete helt enkelt, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Äldreboendet kommer att vara en del av nyproduktion i Fisksätra Entré och består av totalt 5630 kvm. Byggnaden planeras med en härlig takterrass samt förskola i bottenplan vilket med vår förhoppning kommer att skapa ett positivt och naturligt möte mellan livets olika skeden. Tillträde är planerat till våren 2024.

-Det ska bli både roligt och spännande att tillsammans med Stena Fastigheter utveckla ett modernt funktionellt äldreboende utifrån vårt ”trygghetkoncept”. Äldreboendet kommer att kunna erbjuda ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service för dom äldre. Det känns också bra kunna vara med och skapa fler arbetstillfällen i Fisksätra. Vi räknar med att ca 80 medarbetare kommer att ha sin dagliga arbetsplats på det nya boendet säger, Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden.

Fakta:

Stena Fastigheter äger drygt 2.500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. I Fisksätra kraftsamlar vi genom att både bygga nytt och förvalta det som finns. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, äldreboende och förskola. Vi planerar för såväl hyres- som bostadsrätter i Fisksätra entré.

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre. Föreningen erbjuder trygga, funktionella boenden med service samt vård och omsorg i olika boendeformer.
Idag har Blomsterfonden fem seniorboenden med social verksamhet och service, tre äldreboenden och en egen hemtjänst. Etableringen i Fisksätra blir därmed det fjärde äldreboendet.