Bygger co-living i Göteborg

Stena Fastigheter har fått bygglov för 18 co-livingenheter Göteborg, varav 7 i Tynnered och 11 i Lunden. Bostäderna kommer att stå klara för inflyttning i början av 2023. Satsning på co-living är en del i bolagets hållbarhetsarbete, där den nya bostadsformen bidrar till att bland annat minska klimatavtrycket och öka den sociala gemenskapen.

- Det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan erbjuda We share, som är vårt co-livingkoncept. Här bor du tillsammans med andra, men med din egen privata del. Du delar gemensamma ytor och tjänster, vilket gör detta till ett smart och hållbart boende, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Dagens bostadsbrist, förtätning av våra städer, utbredd ensamhet och rådande klimatkris kräver att det byggs smartare och att vi bor mer resurseffektivt. Med co-livingkonceptet We share kan Stena Fastigheter möjliggöra fler attraktiva och hållbara bostäder, som minskar klimatavtrycket och bidrar till social gemenskap och trygghet. We share är en hemtrevlig lägenhet som delas mellan flera personer där den privata ytan är mindre till fördel för de gemensamma ytorna. Lägenheten är möblerad och möjliggör en hållbar livsstil genom smarta tekniska lösningar, väl genomtänkta planlösningar och ingående servicepaket. Fokus ligger på delningsekonomi och ett cirkulärt tänk kring återbruk och miljö.

- Här flyttar du rakt in i ett sammanhang och ett bekvämt boende. Allt finns på plats, wifi är installerad, städning ingår och du får flera kompisar på köpet. Genom att dela så får man mer yta, fler funktioner, mer service och ett mer socialt liv, säger Agneta Kores.

De nya co-livingbostäderna kommer att byggas i Stena Fastigheters befintliga bostadskvarter i Tynnered och Lunden. Det är tomma lokaler som nu kommer att byggas om till bostäder. Byggstart är planerad till juni 2022 och de första hyresgästerna kan flytta in i februari 2023.

Stena Fastigheter har som mål att skapa delningsbostäder för 300 personer de kommande 5 åren. Förutom We share i Tynnered och Lunden planeras fler co-living i bland annat Ekebäckshöjd och på Masthuggskajen i Göteborg. I Stockholm står 18 co-livingenheter färdiga i den nya stadsdelen Vega.

Läs mer om vårt co-livingkoncept We share här.