Byggnationen av Stuveriet är igång!

Eftersom vi inte kan bjuda in till ett första spadtag den här gången fick vi tänka om. Vi utlyste istället en tävling bland våra hyresgäster för att måla det byggplank som täcker byggarbetsplatsen, där konstnären fick chans att måla sin vision av staden.

Diba Mokhtabad, som bor hos oss i Pilegården, vann med sin idé om att förena naturen med staden, något som passar väl in på Stena Fastigheters löfte om att stadsutveckla med omtanke.

 

Stuveriet, byggnaden som ska byggas bakom planket, är Stena Fastigheters bidrag till utvecklingen av Masthuggskajen. Huset bli sexton våningar högt, har en takterrass, kafé i bottenplan, en fasad i återvunnen aluminium och solceller och sedum på taket.

 

På Stena Fastigheter tror vi att ansvarsfulla och långsiktiga relationer är grunden för ett hållbart samhälle. Vi tror också att stadsutveckling med omtanke skapar en hållbar stad, både miljömässigt och socialt.

 

Tack Diba för att du ville hjälpa oss fira startskottet av byggnationen av Stuveriet!