Cirkulärt energilager installerat på Stena Metalls huvudkontor

Den 7 april installerades ett cirkulärt energilagersystem från BatteryLoop på Stena Metalls huvudkontor i Göteborg, byggt med återanvända elfordonsbatterier. Systemet, en BLESS™ I (BatteryLoop energy storage system), är ett samarbete mellan BatteryLoop, Micropower Group, Stena Fastigheter och Toyota Material Handling och är kopplat till 55 elbilsladdare där fyra av dem erbjuder semi-snabb laddning på 22kW.

- Detta samarbete visar möjligheten att bygga BLESS™-system med ytterligare en återanvänd batteriprodukt, denna gången från Toyota Material Handling och den svenska batteritillverkaren Micropower Group. BatteryLoop ser stora möjligheter för fortsatt samarbete med Toyota Material Handling för deras second-use batterier i våra toppmoderna system, Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

BatteryLoop tillhandahåller en lönsam cirkulär energilagerslösning för en elektrifierad värld, som förlänger livslängden för elbilsbatterier i BLESS™-systemen innan de återvinns. Därför minskar miljöpåverkan och möjliggör elektrifiering av samhället. BLESS™ I kommer att leverera Peak Shave* och FCR-D** från BatteryLoops digitala tjänsteplattform.

- Kunden kommer att få ökad kontroll över sina kraftkostnader och en säker kapacitet för att kunna erbjuda en högre effekt och kvalitet till den laddinfrastruktur som har installerats. Samtidigt som att stödja elnätet och därmed bidra till omställningen av förnybar elproduktion, säger Rasmus Bergström.

I samarbetet har Toyota Material Handling tillhandahållit batterierna till BLESS™ I.

- Att skapa ett energilager som består av våra använda gaffeltruckbatterier är smart och hållbart, bra för den globala miljön. Det kommer att jämna ut energibehovet i vårt samhälle över dygnet, vilket är en välkänd Toyota Way-princip, säger Kristian Björkman, Senior Vice President TMHE Supply.

Micropower Group är batteriproducenter.

- Vi är mycket glada att vi i detta samarbete kan visa ett bra användningsfall för våra batterimoduler när de inte längre är lämpliga för dess ursprungliga syfte. Som leverantör av batterier vill vi göra det möjligt för våra kunder att på ett hållbart sätt kunna återvinna eller återanvända sina batterier. Att hitta lösningar som denna både ökar värdet och förbättrar miljöpåverkan från batterimodulerna, säger Fredrik Falk, VP Marketing and Sales Micropower Group.

Fastigheten där Stena Metall har sitt huvudkontor är en av Stena Fastigheters kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Det är den andra kommersiella fastigheten där ett cirkulärt energilagersystem installeras. 

- Stena Fastigheter arbetar aktivt med att hitta hållbara energilösningar och satsningen på batterilager är en del i det arbetet. Genom en innovativ lösning och med fokus på cirkularitet bidrar vi till förbättrad effektreglering och energilagring i byggnaden vilket utgör en stabiliserande funktion för ett elnät i förändring, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

 

Fakta:

 

Världsledande cirkulär lösning för laddning av fordon
Den 22 april 2021 invigdes ett världsledande system för laddning av fordon på hygien- och hälsobolaget Essitys affärscenter i Mölndal. Genom energilager, som är tillverkat av batterier från eldrivna bilar och som laddas av solpaneler, förses nu 78 laddstationer för el- och hybridbilar och 24 för el-cyklar med klimatneutral el. Läs mer här.