Samarbete för stadsutveckling

Claesgatan vid Mitt Möllan i Malmö blir Sommargata

Claesgatan sommargataDen 12 april invigdes Malmö stads sommargator med en fartfylld gatufest på Claesgatan vid Möllan – en av Malmös tre sommargator. Under invigningen var vi från Stena Fastigheter på plats och firade tillsammans med lokala företagare, boende och Malmö stad.

Sommargatan Claesgatan är ett lyckat exempel på hur de som bor och verkar i ett kvarter tillsammans med oss som fastighetsägare kan bidra till att utveckla staden – både i stort och smått.

En sommargata är en gata där biltrafiken får stå tillbaka för folklivet; där grönska, sittplatser och uteserveringar tillåts ta plats. Sommargatorna startar i april och pågår fram till oktober.

Malmös första sommargata, Friisgatan kom till 2017 och året efter fick den sällskap av Ängelholmsgatan. Claesgatan reglerades på försök som gågata under 2018. Eftersom försöket var lyckat har nu alltså Claesgatan blivit Malmös tredje sommargata vilket vi är mycket glada över!

Initiativet till att göra Claesgatan till sommargata kom tidigt från det lokala näringslivet i området. Representanter från företagen tog kontakt med oss på Stena Fastigheter, som äger och förvaltar fastigheten, för att få hjälp att driva frågan. Att Claesgatan slutligen blivit en sommargata är ett resultat av ett gott samarbete och en dialog mellan fastighetsägare, det lokala näringslivet, de boende i kvarteret och Malmö stad.

Missa inte alla spännande event som händer på Claesgatan under sommaren - du hittar mer på Mitt Möllans hemsida:

http://www.mittmollan.se/nyheter/

Illustration: Catharina Ullerud