Unga entreprenörer utvecklar digital tvilling till Stena Fastigheter

Tio unga samhällsentreprenörer har engagerats i ett av Stena Fastigheters utvecklingsområden - digitaliseringen. Ungdomarna jobbar som förändringsagenter och har i uppgift att utveckla en virtuell miljö och skapa en digital tvilling av Stena Fastigheters områden. Förslaget är nu presenterat för Stena Fastigheters ledning i Göteborg.

Det är tredje året i rad som Stena Fastigheter väljer att erbjuda ungdomar i sina bostadsområden i Göteborg ett annorlunda sommarjobb. Satsningen genomförs tillsammans med organisationen Förebildarna, som projektleder uppdraget och handleder ungdomarna. 

Under totalt fyra veckor i sommar har tio ungdomar tagit fram förslag på hur Stena Fastigheters kvarter kan se ut i en virtuell miljö, en så kallad digital tvilling, som är tänkt att användas som presentations-, undervisnings- och marknadsföringsmaterial. De unga förändringsagenterna arbetade med allt från brainstorming till marknadsundersökningar som slutligen resulterade i två förslag på lösningar. Den 24 augusti presenterades lösningen för Stena Fastigheters ledningsgrupp i Göteborg som ställde sig positiva till förslagen. 

”Vi vill ta tillvara på våra unga hyresgästers driv och idéer. Deras perspektiv är viktiga för oss i vårt arbete med att utveckla hållbara hem. Jag är mycket imponerad över förändringsagenternas förslag. Vi kommer nu att se hur vi på bästa sätt kan arbeta in detta i vår verksamhet”, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg. 

Förslagen som de två grupperna presenterade var dels digitala lägenhetsvisningar och dels en digital aktivitetskarta. Den ena gruppen, som kallar sig Virtual View, har jobbat med förslaget på digitala lägenhetsvisningar. 

”Genom enkäter, intervjuer och artiklar har vi fått reda på att många känner behov av att kunna gå på lägenhetsvisningar trots pandemin", säger Matilda Södergren Du Priest, administratör i Virtual View.

Den andra gruppen, Virtual Agents, har fokuserat på ökad gemenskap i bostadsområdena i en digital form. Deras förslag innehåller en digital aktivitetskarta. Förslaget innebär bland annat att vidareutveckla Stena Fastigheters redan befintliga hemsida, för att hyresgäster från olika områden skall kunna logga in och ges möjlighet att samlas via gemensamma evenemang. Exempel på evenemang är fotbollsmatcher, grillningar, fikastunder osv.

Om satsningen
För tredje året i rad satsar Stena Fastigheter på unga Förändringsagenter. Ungdomarna som anställts är hyresgäster hos Stena Fastigheter och en viktig del i företagets arbete med att ständigt utveckla staden, sina kvarter och det goda boendet. Satsningen genomförs tillsammans med den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna.