Förändringsagenterna är igång

I Göteborg är sommarens förändringsagenter i full gång med sina projekt. I år är uppdraget tvådelat, ena gruppen undersöker hur vi på Stena Fastigheter skulle kunna starta ett ungdomsråd och den andra gruppen fokuserar på hur hyresgäster kan låna och dela saker med varandra eller hur vi kan minska soporna och återvinna mer.

Den första gruppen med förändringsagenter, där ungdomarna är mellan 16-18 år, kallar sig Ung Expertgrupp. De har till uppgift att utforma ett konceptförslag för hur vi på Stena Fastigheter ska kunna skapa ett ungdomsråd (arbetsnamn Ung Expergrupp) bland våra hyresgäster. Thomas Laine är projektledare för gruppen:
– Vi har bland annat intervjuat ungdomar som bor hos Stena Fastigheter och andra sommarjobbare hos Stena Fastigheter. Vi har frågat vad de tänker kring att starta en Ung Expertgrupp och ifall de är taggade på att vara med i en sådan grupp, säger Thomas.

Thomas Laine, projektledare för gruppen "Ung Expertgrupp".
Thomas Laine, projektledare för gruppen "Ung Expertgrupp".
Projektgruppen har frågat ungdomar vad de tänker kring att starta ett ungdomsråd och hur de i sådana fall skulle vilja att en sådan grupp utformas.
Projektgruppen har frågat ungdomar vad de tänker kring att starta ett ungdomsråd och hur de i sådana fall skulle vilja att en sådan grupp utformas.

Den andra gruppen består av ungdomar mellan 18-22 år. De kallar sig Miljöagenterna och har till uppgift att komma med en idé om hur våra hyresgäster kan låna och dela saker med varandra eller hur vi kan minska soporna och återvinna mer i våra kvarter. Deras fokus har hamnat på det sistnämna – projektledare Gabriella Quintero berättar:
– Vi har bland annat skickat ut en enkät om återvinningsmöjligheter till alla hyresgäster i Göteborg. Totalt har vi fått in närmare 800 svar. Nu håller vi på med att skapa ett miljökit, där det bland annat ingår fem olika återvinningspåsar och en broschyr, säger Gabriella.

Gabriella Quintero, projektledare för "Miljöagenterna".
Gabriella Quintero, projektledare för "Miljöagenterna".
Broschyren planeras och anpassas efter de enkätsvar som gruppen fått in.
Broschyren planeras och anpassas efter de enkätsvar som gruppen fått in.

Det som nu återstår nu är förberedelser för gruppernas slutpitcher inför Stena Fastigheters ledningsgrupp i Göteborg.

I sommarjobbet som förändringsagent får ungdomar från våra kvarter utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att utveckla och driva projekt som gör en positiv skillnad för samhället. Sommarjobbet som förändringsagent sker i samverkan med Förebildarna, som utvecklar ungas drivkraft genom att utbilda unga inom ledarskap och entreprenöriellt lärande.