Grill och eldningsförbud

Här kan du ta del av de beslut som länstyrelserna tagit angående grill och eldningsförbud och vad som gäller hos oss.

Från och med den 30 juli har länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län tagit nya beslut när det gäller grill- och eldningsförbud. Från och med den 14 augusti har Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit nytt beslut. I Skåne län gäller samma förbud som tidigare, det vill säga att det inte är tillåtet att grilla på Stena Fastigheters innergårdar, inte ens på anvisade grillplatser. 

Läs mer om eldnings- och grillförbudet för varje län här:

Västra Götaland 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press/nyheter­vastra-gotaland/2018-07-25-totalt-grill--och-eldningsforbud-i-hela-lanet.html

Skåne

https://www.lansstyrelsen.se/skane/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-27-totalt-grill--och-eldningsforbud-i-skane­aven-pa-egen-tomt.html​

Stockholms län

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

Uppsala län

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-skarpt-eldningsforbud-i-hela-uppsala-lan.html​