Med anledning av coronaviruset

Som Folkhälsomyndigheten informerat så finns risk för smittspridning av Corona. Vi värnar om våra hyresgäster och medarbetare och därför är det viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning.

Avvakta med serviceanmälan om du är sjuk

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, eller nyligen rest i smittdrabbade områden eller träffat någon som varit där senaste tiden ber vi dig att avvakta med serviceanmälningar som inte är akuta. Är ärendet ändå akut, informera telefonist så lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Har du bokat en serviceanmälan och vill avboka denna kontaktar du oss på Serviceanmälan via Mina sidor eller på 0771 40 50 50.

Ska du på visning av lägenhet?
Om du varit i ett smittområde eller visar symptom på luftvägsinfektion, eller förkylning, vänligen besök inte visningen. Hör istället av dig till den Bostadsförmedling du sökt lägenhet via. Har du sökt lägenheten direkt via Stena Fastigheter i t.ex Landskrona eller via Homeq i Göteborg kan du höra av dig uthyrare på Stena Fastigheter via telefon eller e-post.

Besök hos Stena Fastigheter
Om du känner förkylningssymptom. Stanna hemma. Du är självklart välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Har du som lokalhyresgäst frågor kring betalning av hyran? 
Vänligen hör av dig till vår kollegor som arbetar med kommersiell uthyrning.
Det är svårt i det här läget att dra långtgående slutsatser om hur situationen kommer att se ut framöver eftersom vi inte vet i vilken riktning utvecklingen går. Vi tittar på alla förfrågningar från kommersiella hyresgäster individuellt. De möjligheter vi ger i det här läget är att gå från kvartalsvis avisering till månadshyra samt att man kan få anstånd med delar av hyran till senare. Det finns olika former och nivåer för hur anstånd ges, vilket alltså hanteras individuellt.
Regeringens stödpaket till lokalhyresgäster i utsatta branscher är ännu inte beslutat eller klart i detalj men vi ser positivt på detta och följer utvecklingen nogsamt och kommer återkoppla till er omgående efter att regelverket är på plats."

Har du som bostadshyresgäst frågor kring betalning av hyra?
Vi följer dagligen utvecklingen både när det gäller att minska smittspridningen och hur läget påverkar våra kunder och oss som företag. Vi har förståelse för att situationen kan skapa oro, både för den som hyr bostad och lokal, och det är viktigt att fortsatt betala sin hyra. Men om du, har svårigheter att betala hyran, vänligen ring då din uthyrare. för ett samtal kring den uppkomna situationen. 

I korthet. Så här arbetar vi på Stena Fastigheter nu

Tänk på detta!