Med anledning av coronaviruset - Covid-19

Vi värnar om våra hyresgäster och medarbetare och därför är det viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning.

Världen genomgår just nu en unik tid som påverkar oss alla på olika sätt. Vi har förståelse för att det här är en situation som kan skapa oro och frågor kring hälsa och ekonomi.

Avvakta med serviceanmälan om du är sjuk

Med anledning av covid-19 och med omtanke om dig och våra kollegor prioriterar vi akuta ärenden så som vattenläckage, totalstopp i avlopp, fel på vitvaror etc. Du kan dock fortfarande ställa dina frågor gällande din lägenhet/fastighet via serviceanmälan, så hjälper vi dig på bästa sätt efter rådande omständigheter.

Ska du på visning av lägenhet?

Om du  visar symptom på luftvägsinfektion, eller förkylning, vänligen besök inte visningen. Hör istället av dig till den Bostadsförmedling du sökt lägenhet via. Har du sökt lägenheten direkt via Stena Fastigheter i t.ex Landskrona eller via HomeQ i Göteborg kan du höra av dig uthyrare på Stena Fastigheter via telefon eller e-post.

Besök hos Stena Fastigheter
Om du känner förkylningssymptom. Stanna hemma. Du är självklart välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Har du som lokalhyresgäst frågor kring betalning av hyran? 
Vänligen hör av dig till vår kollegor som arbetar med kommersiell uthyrning.

Om du har problem att betala din hyra med anledning av Corona-läget. Vänligen hör av dig till din kommersiella uthyrare så snart som möjligt, så vi tillsammans kan se vad som kan göras. Vi tittar på alla förfrågningar från kommersiella hyresgäster individuellt. De möjligheter vi ger i det här läget är att gå från kvartalsvis avisering till månadshyra samt att man kan få anstånd med delar av hyran till senare. Men övergången till månadshyra sker inte per automatik, det måste du få godkännande för från Stena Fastigheter. Regeringens stödpaket till lokalhyresgäster i utsatta branscher är ännu inte beslutat eller klart i detalj men vi ser positivt på detta och följer utvecklingen nogsamt.

Har du som bostadshyresgäst frågor kring betalning av hyra?
Vänligen av dig till din uthyrare på Stena Fastigheter för att diskutera din situation. I undantagsfall ger vi anstånd med möjlighet att betala delar av din hyra senare.  

I korthet. Så här arbetar vi på Stena Fastigheter

Tänk på det här