Jobbmatchning på Opportunity Day

Stena Fastigheter Göteborg är stolt partner till Opportunity Day – en plats för möten, möjligheter och integration.

Den 5 november arrangeras Opportunity Day – en plats för möten, möjligheter och integration. Här samlas företag, kommunen och myndigheter som söker nya förmågor till sina verksamheter. Dagen består av speedmatchning och forumet O-zone med seminarier, panelsamtal och mingel. Stena Fastigheter Göteborg är stolt partner.

- Att få ett arbete är en enormt viktig inkörsport till samhället, och ett viktigt medel för att komma åt segregationen. Göteborg har alla förutsättningar att bli en mer integrerad stad där fler resurser tas till vara. Genom att ge utrymme åt de goda exemplen och de positiva berättelserna kring mångfald och inkludering kan vi visa på både företags- och samhällsnytta. Det är tillsammans med, och tack vare, våra partners vi kan sprida dessa goda exempel och skapa mötesplatser, säger Helena Lindahl, initiativtagare och projektledare Opportunity Day.

Vi träffar våra hyresgäster, vi lyssnar och försöker hjälpa till där vi kan. Som partner till Opportunity Day kan vi bidra till att arbetssökande och företag möts. Kanske blir det en matchning mellan en av våra lokalhyresgäster och boende, det vore roligt.

Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg

Stena Fastigheter Göteborg har valt att gå in som partner till Opportunity Day som en del i arbetet med sin relationsförvaltning. Som ett led i detta har hyresgäster bjudits in att delta på Opportunity day - bostadshyresgäster som söker jobb och lokalhyresgäster med rekryteringsbehov.

- Kan vi bidra till att våra hyresgäster som idag står utanför arbetslivet får en möjlighet till jobb, så gör vi det! Integration och mångfald är viktigt för oss när vi utvecklar trygga, stabila och trivsamma kvarter, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheters arbete med relationsförvaltning handlar om att utveckla socialt hållbara stadsdelar. De långsiktiga relationerna och mötena med hyresgästerna är viktiga förutsättningar för att skapa kvarter där hyresgästerna vill bo och arbeta.

- Vi träffar våra hyresgäster, vi lyssnar och försöker hjälpa till där vi kan. Som partner till Opportunity Day kan vi bidra till att arbetssökande och företag möts. Kanske blir det en matchning mellan en av våra lokalhyresgäster och boende, det vore roligt, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.