Kostnadsfri sommarjobbsförmedling

Samhällsmatchen arrangerar en kostnadsfri sommarjobbsförmedling tillsammans Stena Fastigheter Stockholm där Hammarby Fotboll ska fungerar som en katalysator mellan arbetssökande ungdomar och föreningens partnernätverk som består av över 130 företag. Satsningen inleds med en sommarmässa på Tele2 Arena den 4 april mellan kl. 17.00 och 20.00 där arbetssökande ungdomar mellan 16 och 20 år kommer träffa företag i rekryteringsbehov. Målet är att förmedla 100 sommarjobb.

Varje år tar vi emot 100 sommarjobbare och totalt sett har hela koncernen bidragit med 1500 sommarjobb över en femårsperiod. Tack vare vårt samarbete med Samhällsmatchen kan vi nu utöka satsningen och erbjuda fler jobb av olika karaktär till fler aktörer än oss själva

säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Stockholm. säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Stockholm.

En kostnadsfri förmedling på Tele2 Arena

Sommarmässan är kostnadsfri men alla företag som närvarar måste ha ett uttalat rekryteringsbehov.

– Eftersom sommarmässan är kostnadsfri och vi verkligen vill förmedla riktiga jobb måste alla deltagande företag ska ha ett uttalat rekryteringsbehov. Vårt mål på 100 sommarjobb är dessutom ambitiöst och det hänger givetvis på att det finns ett underlag. Vi tror det finns och vi vill dra vårt strå till stacken genom denna satsning, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig för Hammarby Fotboll och Samhällsmatchen.

Sommarmässan och sommarjobbsförmedlingen är öppen för hela Stockholm

Varje år anställer Stena Fastigheter 100 sommarjobbare bland våra hyresgäster. Ungdomarna arbetar bland annat med olika former av fastighetsskötsel i bostadsområdena. Tanken är att samarbete med Samhällsmatchen ska leda till fler sommarjobb för våra boende. Men förmedlingen är även öppen för ungdomar som inte bor hos oss.

– Tyvärr får vi in fler sommarjobbsansökningar från våra boende än vad vi kan ta emot. Där kommer sommarjobbsförmedlingen med Samhällsmatchen och partnernätverket Hammarby Fotboll erbjuder in i bilden. Men vi vill inte stänga ute någon och förmedlingen är öppen för alla stockholmare mellan 16 och 20 år, oavsett om du bor i våra fastigheter och oavsett lagtillhörighet, säger Sarah Pettersson.

Om Sommarmässan

Den 4 april anordnar Samhällsmatchen och Hammarby Fotboll en sommarmässa tillsammans med Stena Fastigheter Stockholm på Tele2 Arena mellan kl. 17.00 och 20.00.