Stolt partner till LAVA 2018

Stena Fastigheter blir huvudsamarbetspartner till Lava 2018

Under senare år har Stena Fastigheter Stockholm påbörjat en resa som innebär en förflyttning från ett mer traditionellt förvaltande fastighetsbolag till att ta en plats som stadsbyggare och samhällsutvecklare.

Därför har vi ett stort behov av att rekrytera nya talanger som vill vara med och utveckla trygga och trivsamma boende- och arbetsmiljöer. Stena Fastigheter går därför in som huvudsamarbetspartner till LAVA 2018, Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag på KTH.

Årets LAVA händer den 8 februari på Nymble, KTH.