Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen är det första stadsutvecklingsprojektet någonsin som certifierats för hållbar stadsutveckling enligt Citylab. Masthuggskajen är nu certifierad enligt steg 1 i planeringsskedet.

Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council.

Stena Fastigheter är en av aktörerna som utvecklar Masthuggskajen med 500 attraktiva lägenheter och 25 000 kvm kontor, handel, service och restauranger. 

- Vi vill utveckla en levande och hållbar stadsdel, för alla som kommer att bo, arbeta och besöka platsen. På Masthuggskajen vi vill att våra framtida hyresgäster ska kunna leva ett miljösmart liv, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Citylab stödjer stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen, för att bli godkänd ska man uppfylla 20 indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

Mer om Masthuggskajen