Sommarjobb med fokus på förändring

​I sommar kommer ungdomar från Stena Fastigheters bostadsområden i Göteborg att jobba som förändringsagenter. Sommarjobbet innebär att utveckla ett innovativt förslag på en digital lösning som ska öka tryggheten eller skapa en meningsfull fritid för hyresgästerna.

Sommarjobbet vänder sig ungdomar mellan 18-22 år som vill förverkliga idéer och göra en positiv skillnad i samhället.

- Vi vill ge ungdomar som bor hos oss möjligheten att utvecklas och uppmuntra den positiva drivkraft och entreprenörskap som finns, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.

Ungdomarna kommer att arbeta tillsammans med en handledare från Ung Handlingskraft och brainstorma fram idéer. Därefter väljer de ut en idé som utvecklas till ett konkret förslag på en digital lösning som ska öka tryggheten eller skapa en meningsfull fritid för de boende i våra bostadsområden.

Det känns fantastiskt kul att Stena Fastigheter väljer att satsa på den här typen av sommarjobb där unga deltagarna får utveckla entreprenöriella förmågor som ett upplevelsebaserat lärande genom att starta ett innovativt projekt.

Julia Hult, verksamhetsledare på Ung Handlingskraft.

Sommarjobbet som förändringsagent innehåller inspiration, workshops, övningar och föreläsningar. Ungdomarna lär sig allt ifrån idéutveckling till entreprenöriell marknadsföring och att planera ett projekt. Fokus ligger på att faktiskt genomföra. På köpet får ungdomarna lära sig att samarbete, ta ansvar och agera på möjligheter. De får en unik erfarenhet att använda på sitt CV.

Sommarjobbet pågår under 4 veckor och vänder sig till Stena Fastigheters hyresgäster mellan 18-22 år. Sommarjobbet sker i samverkan med Ung Handlingskraft, som utvecklar ungas drivkraft genom att utbilda unga inom ledarskap och entreprenöriellt lärande.

Efter fyra veckors jobb kommer ungdomarna att pitcha den idé de valt ut att arbeta med för Stena Fastigheter Göteborgs ledningsgrupp. Mottas förslaget positivt fortsätter arbete med att se vilka möjligheter det finnas att implementera det i verksamheten.  

Förutom jobbet som förändringsagenter erbjuder Stena Fastigheter varje år 300 unga hyresgäster sommarjobb med inre och yttre skötsel av bostadsområdena. Engagemanget i unga människors möjligheter att få jobb är en del av Stena Fastigheters Relationsförvaltning®, som syftar till att skapa tryga och trivsamma boendemiljöer.

Om Ung Handlingskraft

Ung Handlingskraft är en ideell, icke vinstdrivande organisation som i huvudsak stöttas av Sten A. Olssons stiftelse för forskning och kultur. De har under flera år arbetat med att utveckla ungas drivkraft och skapa förutsättningar för att dessa drivkrafter tas tillvara i samhället.