Nya vägar för dialog i Fisksätra

Idag öppnar Stena Fastigheter två nya kanaler för dialog och områdesutveckling i Fisksätra. Det är "Dialogloungen" i Fisksätra Centrum, som är en fysisk mötesplats samt "Dialogportalen" som alla kan besöka när det passar dem själva.

Till Dialogloungen är alla välkomna att prata om utvecklingen av Fisksätra eller bara ta en kopp kaffe. Mötesplatsen kommer till en början att vara öppen två timmar per dag måndag till torsdag.

Stena Fastigheter har stora utvecklingsplaner för Fisksätra, både vad gäller de befintliga fastigheterna som nyproduktion. Här tror vi att Dialogloungen fyller en funktion för boende att få svar på frågor och komma med egna synpunkter och idéer

säger Karin Linander, fastighetschef Stena Fastigheter Stockholm.


Dialogportalen är ett digitalt verktyg för dialog som i kombination med det fysiska mötet ska underlätta för boende att tycka till när det passar dem själva. Här är man välkommen att tycka till om de kvarter och platser där vi behöver idéer och förslag för att kunna skapa en bättre boendemiljö! Först ut är Fisksätra Torg. I verktyget kan man välja mellan olika aktiviteter vill se på torget.

- Med ett digitalt verktyg skapar vi förutsättningar för alla att tycka till och bidra med idéer. Vi vill underlätta även för dem som inte har möjlighet att delta på ett fysiskt möte. På det här sättet så breddar vi deltagandet och de synpunkter vi får in har en bättre förankring bland boende i området, poängterar Karin Linander.

Den första delen av nyproduktionen i Fisksätra är Fisksätra Entré. Under våren/sommaren 2019 kommer detaljplanen för Fisksätra Entré att gå in i den del som kallas ”granskning”. Om Nacka kommun går vidare med planerna efter granskningen förväntas detaljplanen bli klar i början av 2020 och i så fall planerar Stena Fastigheter att börja bygga tidigast ca 1 år senare, i slutet av 2020. Fisksätra Entré innehåller 375 lägenheter, 86 lägenheter i äldreboende samt förskola.

Se mer på https://dialog.stenafastigheter.se/ samt www.nyafisksatra.se