Ökande trygghet tydlig trend

Hyresgästmätning visar en ökad känsla trygghet och trivsel i Stena Fastigheters Lindängen/Hermodsdal i Malmö

Trots att Lindängen och Hermodsdal har drabbats av oroligheter och flera våldsdåd det senaste året visar Stena Fastigheters hyresgästmätning att tryggheten i bolagets bestånd i området ökar.
- Trots ett tufft utgångsläge lyckas vi öka känslan av trygghet för de boende. Det känns oerhört bra att vårt långsiktiga arbete med sociala och trygghetsskapande åtgärder ger så tydliga resultat i våra områden, säger Unni Sollbe, VD på Stena Fastigheter Malmö.

Vi är stolta över våra områden på Hermodsal och Lindängen. Vi har ägt och förvaltat fastigheter i de här områdena i över 20 år och vi tänker stanna kvar länge till.

Unni Sollbe, VD på Stena Fastigheter Malmö. Unni Sollbe, VD på Stena Fastigheter Malmö.

Stena Fastigheter äger 1 200 lägenheter på Lindängen och Hermodsdal sedan 25 respektive 20 år tillbaka. I en aktuell kundnöjdhetsmätning genom AktivBo, syns en tydlig förbättring av resultatet för både trygghet och trivsel för boende i området. Trygghetsindex ökar med hela 6 procentenheter sedan förra mätningen som gjordes 2017. Hyresgästernas känsla av trivsel i sitt kvarter och område har också ökat markant med 15 procentenheter jämfört med mätningen 2017. Det långsiktiga ägandet och ett strukturerat arbete med social hållbarhet ligger bakom resultatet.

- Centralt i framgången är arbetet med Relationsförvalting, Stena Fastigheters egen metodik för att skapa trygghet lokalt. Arbetssättet syftar till att skapa och bibehålla långsiktiga relationer mellan de boende i området, näringslivet och fastighetsägare. Genom olika former av långsiktiga samarbeten som läxhjälp för barn, trygghetsvandringar, sommarjobb och gemensam träning skapas trygghet och gemenskap som lyfter och utvecklar hela bostadsområden, säger Unni Sollbe.

Beståndet på Lindängen och Hermodsdal är ett exempel på hur ett långsiktigt ägande kan utveckla ett område på ett positivt sätt. I början av 90-talet köpte Stena Fastigheter fem hus med 600 lägenheter på Lindängen. Några år senare förvärvades fastigheterna i Hermodsdal. Under de år som gått har omfattande upprustningar av både hus och grönområden gjorts samtidigt som arbetet med Relationsförvaltning, som utvecklades från det arbete som gjordes på Lindängen för 20 år sedan, intensifierats. Stena Fastigheter har många löpande sociala insatser på Lindängen och Hermodsdal. Fokus på insatserna ligger på att skapa trygghet, gemenskap och förutsättningar för en lyckad skolgång.

- Vi har investerat 33 miljoner kronor i direkta sociala aktiviteter i våra områden sedan 2001. Det är klart att det har en stärkande effekt. Vi har också särskilda Relationsförvaltare, anställda som verksamhetsutvecklar det sociala arbetet i området tillsammans med förvaltningen och andra aktörer. Varje anställd i bolaget har individuella mål kopplade till Relationsförvaltningen vilket gör metoden till en integrerad del av vårt arbetssätt, säger Unni Sollbe.

Efter 25 år av ägande och omsorgsfullt förvaltande fortsätter Stena Fastigheter att investera i båda områdena under kommande år.

- Vi är stolta över våra områden på Hermodsal och Lindängen. Vi har ägt och förvaltat fastigheter i de här områdena i över 20 år och vi tänker stanna kvar länge till, avslutar Unni Sollbe.