Helamalmö och Malmös nya ordningsvakter blir grannar i Stena Fastigheters lokaler vid Möllevångstorget

- Fler aktiviteter för unga och kommunala ordningsvakter bidrar till tryggheten på Möllan

Två starka aktörer som arbetar med trygghetsfrågor startar inom kort sina verksamheter i Stena Fastigheter lokaler, vid Möllevångstorget i Malmö. Den ideella organisationen Helamalmö skapar ett antirasistiskt center med fokus på bildning och aktiviteter, och i lokalen bredvid finner vi Malmös nya kommunala ordningsvakter.

Stena Fastigheter äger flera fastigheter runt Möllevångstorget, bland annat mötesplatsen Mitt Möllan, men också hyresfastigheter och en stor fastighet som vetter mot Bergsgatan. Det är på Bergsgatan 38 och 42 som organisationen Helamalmö och Malmö stads nya ordningsvakter nu ska flytta in, i lokaler om 246 kvm respektive 272 kvm.

– De här organisationerna bidrar starkt till ett tryggt Malmö, och vi vill stärka deras arbete. Stena Fastigheter har länge arbetat systematiskt med trygghetsarbete genom vår relationsförvaltning på Södervärn, tillsammans med kommersiella hyresgäster på Mitt Möllan, boende och föreningar. Vi är glada och stolta över att Helamalmö och de kommunala ordningsvakterna nu etablerar sig här och att vi tillsammans kan bygga vidare på den goda grund som redan finns, säger Ensar Gigovic, som jobbar som kommersiell uthyrare på Stena Fastigheter Malmö.

En social knutpunkt på Möllan

Helamalmö har varit verksam sedan 2004, och arbetar med social hållbarhet och rättvisa i Malmö. Nu utökar de sin verksamhet ytterligare genom ett antirasistiskt center med fokus på bildning och aktiviteter. I lokalen vid Möllevångstorget kommer det finnas en föreläsningssal, butik, bibliotek, kontor, kök och samtalsrum.

– Vi hoppas att lokalerna ska bli en samlingsplats för människor som berörs av de frågor vi lyfter, och att det blir en social knutpunkt för Möllan och Malmöborna. Då Helamalmö, sedan många år jobbar med trygghetsfrågor, och våra ledare arbetar socialt inkluderande runt om i staden, tror vi även att vår närvaro på Möllan kan bidra till sammanhållning och trygghet, säger Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig Helamalmö.

Representanter för Helamalmö och Stena Fastigheter utanför lokalen på Bergsgatan

Den nya lokalen – ett nav för trygghetsarbetet på Möllevångstorget


På Bergsgatan 42 kommer Malmö stads nya ordningsvakter, som formellt lyder under polisen, att ta plats. Inför varje arbetspass kommer polisen ha daglig utsättning här. Dessutom kommer andra uppsökande verksamheter som till exempel sociala jouren, och ordningsvakter för Folkets park att utgå från lokalen.

– Vi vet att det finns bra krafter i området som jobbar trygghetsskapande. För att samla aktörerna vill vi på Malmö stad öppna upp en arena där de kan mötas, och den arenan är den här lokalen på Bergsgatan. På så sätt möjliggör Malmö stad för ett gott samarbete framåt, säger Annika Arkenheim, säkerhetssamordnare på Malmö stad.

Lokaler som samlingsarena

Stena Fastigheter ingår tillsammans med flera andra fastighetsägare, och offentliga aktörer i samverkansgruppen BID, Boende, Integration och Dialog, vid Möllevångstorget. Medlemmarna arbetar för en hållbar utveckling, och för att bidra till trygghet och attraktiva kvarter. BID har deltagit i en projektgrupp tillsammans med bland andra Malmö stad och polisen för att få de kommunala ordningsvakterna på plats. BIDs verksamhetschef Hjalmar Falk, var den som tillsammans med Malmö stad var med och tittade på lokaler för de kommunala ordningsvakterna.

– Tillsammans med Stena Fastigheter tittade vi på två lokaler och båda var mycket intressanta för placeringen av ordningsvakter, och som samverkansarena. Det är riktig bra att staden nu väljer att samlokalisera verksamheter i de här kvarteren. Från BID Möllevången bidrar vi även med kopplingen till Malmö Universitet, där de kriminologer som följer BID-processen nu även utvärderar och granskar den insats som planeras med ordningsvakter. Vi får därmed utvärderingar som hänger ihop med övrig forskning som pågår mellan BID, polisen och staden, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö.

FAKTA

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter äger och förvaltare cirka 7 700 lägenheter, och nästan 200 000 kvm lokaler i Skåne. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan, och genom företagets arbetssätt, relationsförvaltning, utvecklar företaget staden tillsammans med boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge. stenafastigheter.se

Helamalmö

Organisationen startade 2004. Helamalmö är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer baserade i de så kallade utsatta områdena. På senare år har organisationen breddat sina målgrupper vilka idag även innefattar pensionärer och föräldrar. Helamalmö arbetar med hållbarhets- och rättighetsfrågor i praktiken. Det innebär att de inventerar lokala behov och skapar verksamheter därefter. Det kan vara att starta mötesplatser för unga, fritidsaktiviteter för äldre, inför gratis mensskydd för tjejer, och annat som ger människor en förhöjd livskvalitet. Helamalmö på fb.

Kommunala ordningsvakter

De kommunala ordningsvakterna ska komplettera polisens, och andra aktörers arbete på Möllevångstorget. Läs mer om de kommunala ordningsvakterna på Malmö stads webbplats.