Över 100 unga hyresgäster deltar i workshop för att utveckla sitt entreprenöriella mindset

Över 100 unga hyresgäster i Stena Fastigheters bostadsområden i Göteborg går en workshop med målet att påverka deltagarnas inställning till vad som är möjligt och vad de kan skapa på egen hand. Workshopen fokuserar på att utveckla entreprenöriella mindsets och är en del i företagets sommarjobbsatsning.

- I våra tidigare insatser brukar vi få höra att det är första gången som unga ges och tillåts ta ansvar. På riktigt. Att förändra ungas attityd och få dem att förstå vad de själva har för ansvar att se de möjligheter som finns tycker vi är av avgörande betydelse för att kunna påverka lärandet på lång sikt, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna som genomför workshopen.

Satsningen går ut på att påverka ungas attityd och inställning till vad som är möjligt och vad de kan skapa på egen hand. Detta görs genom upplevelsebaserat lärande och praktiska övningar under en halvdagsutbildning.

Stena Fastigheter erbjuder unga hyresgäster sommarjobb varje år, lika många jobb som det är anställda i företaget. Över 100 ungdomar i Göteborg får därmed sitt första cv, ett roligt sommarjobb och också ett flertal olika utbildningar, bland annat inom brand och entreprenöriell förmåga. Sommarjobbarna besöker också Fastighetslabbet för att få en inblick i fastighetsbranschens olika delar och möjligheter. Syftet är att på lång sikt öka möjligheten till anställning för unga.

- Vi tror på att ge ungdomarna i våra kvarter goda förutsättningar för framtiden och kraften att vilja förändra, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.