Sagodraken i Tynnered – en fantasifull mötesplats och test-arena

”Sagodraken målar med alla färgerna som finns. Den blandar dina drömmar, din längtan, allt du minns. Äventyret börjar i din egen fantasi. Och växer så det knakar till ett stort fyrverkeri. Så kom nu ska vi leka. Tills dagen går mot kväll. För draken vet och ser just dig. Du är speciell.”

Detta är berättelsen om Sagodraken i Tynnered, som just nu byggs på Briljantgatan 21 i Tynnered. Sagodraken är en mötesplats där fantasin får flöda och läslusten uppmuntras. Det är en lekplats för barnen, de som bor i Tynnered och alla andra som vill besöka den.

Sagodraken i Tynnered pm.jpg- Vi vet hur viktigt det är för barn att röra på sig och att läsa böcker, det kombinerar vi i Sagodraken i Tynnered. Vi kommer att aktivera platsen med olika insatser för att uppmuntra till läsning och här kan barnen upptäcka nya världar och få nya perspektiv, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Biblioteket på Opaltorget är en av de lokala aktörer som kommer att aktivera platsen, som står klar under vecka 30.  

- Läsning har stor betydelse för barns språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Att få verktygen att lära sig läsa och upptäcka sagornas värld är något fantastiskt som alla barn borde få möjlighet till. Vi är glada att vara med och aktivera Sagodraken och på så sätt inspirera fler barn att läsa mer, säger Vilma Weilov på Opaltorgets bibliotek.

Sagodraken i Tynnered har två delar. Den ena handlar om att skapa en fantasifull lekplats för barn som uppmuntrar till läsning, den andra om att se hur en temporär mötesplats kan påverka en plats som upplevs otrygg. Valet av plats har därför landat på en besöksparkering, intill en gångtunnel vid spårvagnshållplatsen Briljantgatan. Detta är en plats som upplevs som otrygg under vissa tider av dygnet.

- Vi ser detta som en test-arena där vi undersöker vad som händer när vi tar oss an en plats som upplevs otrygg och ger den liv. Hur kan vi med temporära åtgärder förändra en plats till det positiva? De lärdomar vi drar använder vi i det fortsatta arbetet med att förvandla otrygga platser till livfulla mötesplatser, säger Cecilia Fasth.

Sagodraken i Tynnered är en temporär lekplats som byggs med material anpassat efter detta. Lekplatsen är en så kallad lekotop, vilket innebär att den till största delen är byggt av stockar, stenar och andra obearbetade material. Stockarna och stenarna kommer från området vilket innebär att vi tar hand om material som redan finns tillgängliga.

Sagodraken i Tynnered utvecklas av Stena Fastigheter inom ramen för Destination Tynnered. Detta är en del i att utveckla Tynnered i en positiv riktning bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för barnen och utveckla Tynnered till en attraktiv destination som många lockas att besöka. Destination Tynnered arbetar med att hitta fler platser att aktivera framöver, och därmed skapa många olika mötesplatser i området. 

 

Sagodraken skiss draken.jpg

Sagodraken skiss hela lekplatsen.jpg

Mer om Sagodraken i Tynnered

Sagodraken i Tynnered vänder sig främst till barn i åldern 3-10 år men här finns också sittplatser för vuxna, hängmattor och grillplatser så att fler kan samlas. Arkitekterna bakom mötesplatsen är Radar arkitektur som har stor erfarenhet av att bygga platser med människan som utgångspunkt. Fokus i deras arbete har varit att skapa en miljö som uppmuntrar till rörelse och bidrar till en attraktionskraft för området. Temat för lekplatsen utgår från den klassiska leken ”inte nudda golv” och är en hinderbana som går ut på att vara i ständig rörelse. Draken som står placerad mitt i lekplatsen blir cirka fem meter hög och barnen kommer att kunna gå upp i draken. Draken är ritad av Radar arkitektur och byggs i trä av Johannes Ek, som även byggt delar av utställningen på Sjöfartsmuseet och parkourbanan i Bergsjön. TMM är markentreprenör och de som bygger hinderbanan och lekplatsens markbeläggning.

 

Mer om Destination Tynnered

Satsningen Destination Tynnered är ett unikt samarbete mellan Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars, ​tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered. Destination Tynnered vill, tillsammans med andra, utveckla stadsdelen i en positiv riktning. Mycket är redan på väg åt rätt håll och det vill vi ge än mer kraft till. Destination Tynnered fokuserar på fyra områden: skola, fritid, arbete och stadsutveckling. Det långsiktiga målet är att Tynnered ska gå från att vara ett utsatt område, till ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap. Stora resurser kommer även att satsas på att utveckla Tynnered till en attraktiv destination som många lockas att besöka. www.destinationtynnered.se