Stena och E.ON i samarbete för ett hållbart Malmö

Effektstyrning för minskat klimatavtryck

Så fungerar effektstyrningIllustration: E.ON Energilösningar

 

Med den gemensamma ambitionen att minska Malmös klimatavtryck inleder E.ON och Stena Fastigheter ett långsiktigt samarbete för att koppla upp Stenas fastigheter till E.ONs system för Digital Fjärrvärme. Genom tjänsten Effektstyrning tas fastigheternas lagrade energi till vara och därmed minskar klimatavtrycket.

 

Vid hög belastning i fjärrvärmenätet, till exempel på morgonen då värmebehovet är stort och många tar sig en dusch, kan värmeuttaget minskas i enskilda fastigheter under ett fåtal timmar. Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en stor termos och genom att ta till vara på fastighetens lagrade värme undviks toppar i fjärrvärmeproduktionen. Resultatet: Utsläppen sänks utan att kundernas komfort påverkas.

 

Detta är kärnan i E.ONs digitala fjärrvärmelösning och som Stena Fastigheter Malmö nu ansluter sig till.

 

E.ON har liksom Stena Fastigheter högt ställda miljö- och klimatmål, men det är bara genom samarbete och teknisk innovation som vi kan nå hela vägen fram, säger Karin Öhrström, försäljningschef på E.ON Energilösningar.

 

Ett 60-tal av Stenas fastigheter kommer nu att kopplas upp mot E.ONs effektstyrningssystem. I samband med detta har Stena Fastigheter också beslutat att gå över till helt fossilfri fjärrvärme från och med den 1 juni.

 

– Stena Fastigheter Malmö har, som en av de första fastighetsägarna, undertecknat branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30”. Där förbinder vi oss att genomföra konkreta åtgärder som bidrar till Malmö stads klimatmål. För oss är det därför en självklarhet att införa effektstyrning samt övergå till helt förnybar fjärrvärme, säger Jonas Larsson, Energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

 

Läs mer om vårt miljöarbete

 

I Stena Fastigheters bestånd i Malmö köps det förnybar fjärrvärme. Genom detta minskar företaget sitt miljöavtryck inom värme med 8 000 ton koldioxid årligen framöver. Stena Fastigheter jobbar aktivt med energiprojekt i sina fastigheter för att sänka energianvändningen och optimera inomhusklimatet. 2010 satte Stena Fastigheter AB ett mål fram till 2020 att minska sin energianvändning över hela beståndet med sammanlagt 20% Värme, 30% El och 20% vatten. Vi är miljödiplomerade enligt svensk miljöbas och jobbar mycket med hållbarhetsfrågor.