​​​Stadsutveckling med fotbollen som verktyg

Ökad trygghet, fler i sysselsättning och minskad ojämlikhet i Stockholms södra orter och Fisksätra är några av målen när Stena Fastigheter Stockholm går in som huvudpartner till Samhällsmatchen. Samhällsmatchen är Hammarby Fotbolls organisation och samlingsnamn för klubbens insatser i samhället och handlar om allt som sker utanför de kritade linjerna på fotbollsplanen.

 

Ökad trygghet, fler i sysselsättning och minskad ojämlikhet. Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena fastigheter och Abel Abraham, CSR-ansvarig Hammarby Fotboll pratar om Samhällsmatchen på en fotbollsplan i Bredäng, Stockholm.

Goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När vi utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har en nära samverkan med andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss. Därför är passar Samhällsmatchen oss som handen i handsken

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Tillsammans kommer vi kunna levandegöra vårt hållbarhetsarbete, nå fler, göra mer och påvisa en tydlig effekt av våra insatser

säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare.

Relationsförvaltning®

Social hållbarhet är ett prioriterat område hos Stena Fastigheter och vårt arbetssätt kallar vi Relationsförvaltning®.
I förvaltningen arbetar vi långsiktigt med aktiviteter inom skola, arbetsmarknad och fritid tillsammans med olika föreningar, skolor och myndigheter.

Tillsammans blir vi en katalysator för stadsutvecklingen i vårt gemensamma upptagningsområde. Stena Fastigheter gör redan idag väldigt mycket i samhället och när vi binder ihop deras Relationsförvaltning med Samhällsmatchen kommer vi kunna göra än mer nytta i vårt upptagningsområde i Söderort

Markus Nilsson, vice vd för Hammarby Fotboll och verksamhetsansvarig för Samhällsmatchen.

Värderingar, verksamhet och ödmjukhet A och O för samarbetet

Att Stena Fastigheter blir Samhällsmatchens första huvudpartner är ingen slump då Hammarby Fotboll aktivt letar efter partners som delar klubbens värderingar och som kan stärka den dagliga verksamheten i Samhällsmatchen.

– Vi identifierade dem som en perfekt huvudpartner och inte vice versa. De jobbar med liknande frågor som vi driver, vi befinner oss i samma upptagningsområde och de har en stor erfarenhet av att jobba med sociala frågor, offentliga myndigheter och ideella organisationer. Vi är ödmjuka inför ansvaret vi tar på oss med Samhällsmatchen och vi vet att vi inte kan göra allt själva. Men tillsammans kommer vi göra en stor skillnad utanför de kritade linjerna,
säger Markus Nilsson.

Initiativ och målsättningar

Inom samarbetet finns det bland annat planer på att utveckla en sommarjobbsförmedling, ett integrationsprogram där nyanlända slussas in i Hammarbys matchorganisation och det finns även planer på att skapa e-sportsevent tillsammans med blåljuspersonal, fritidsgårdar och boende i utvalda förorter.

Det övergripande målet med samarbetet är att öka tryggheten, minska skadegörelsen, få fler i sysselsättning samt att minska ojämlikheten i det offentliga rummet där Stena Fastigheter förvaltar bostäder. Både Stena Fastigheter och Hammarby Fotboll kommer att mäta och redovisa alla resultat från Samhällsmatchen.

Om Samällsmatchen

Samhällsmatchen är organisationen och samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra, rent konkret, för att bidra till ett bättre samhälle. Satsningen tar utgångspunkt i tre av FN:s 17 globala hållbarhetmål: Hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet. För mer information: www.samhallsmatchen.se