Stena Fastigheter i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan, 30 juni-7 juli 2019, finns vi såklart på plats i Visby. Här hittar du ett urval av seminarier och diskussioner där personer ur bla vår ledningsgrupp deltar.

MÅNDAG 1 juli
Vad vill framtidens hyresgäst ha?
Plats: Business Arena, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Tid: 09.00 – 09.30 
Nybyggandet minskar – men hyresrätten står stark. Ett ökat intresse för att bygga hyresrätter skulle innebära ökad konkurrens bland aktörerna. Kanske innebär det att den tidigare så lättuthyrda hyresrätten måste piffas upp? Vad vill egentligen framtidens hyresgäst ha ut av sin hyresrätt?
Moderator: Tyréns                                                                                                                                
Jens Dahlkild, grundare & arkitekt, I am Home
Cecilia Fredholm, kommunikations-och hållbarhetschef Stena Fastigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boendet? 
Lunchspecial
Plats: Business Arena, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Tid: 12.00– 13.00 
Våra äldre blir allt piggare och lever allt längre. Det innebär också att de blir mer kräsna och samtidigt mindre benägna att lämna den egna bostaden. Att flytta till äldreboende medför inte enbart ett visst stigma, tillvaron på landets äldreboenden upplevs som ovärdig de människor som byggt upp det välstånd svenskt samhälle åtnjuter idag. Hur gör vi ett värdigt och attraktivt boende på ålderns höst till en standard i svenskt samhälle? Hur kan vi utveckla livskvaliteten och lycka på ett äldreboende? 
Dorotea Stellmach, konceptutveckling, Altura Fastighete
Carina Juhlin, förvaltningsdirektör Äldreförvaltningen, Uppsala kommun
Anton Bergkvist, affärsutveckling vård, Magnolia bostad
Yves Chantereau, senior arkitekt, partner, Equator
Stena Fastigheter

 

Visbyrosor                                                                                           
 TISDAG 2 juli
"Smarta fastigheter i den smarta staden” 
Plats: Digidalen, Hästgatan 10
Tid: 8.00-8.45 
Paneldebatt med inledande presentation av Stefan Trampus
Talare Tele2: Stefan Trampus, Chef för fastighetsägaraffären på Tele2
Panel
Johan Braw, Vd för Sölvesborgshem, ordförande i Sveriges Allmännyttas digitala vd-råd (tidigare SABO), Sveriges Allmännytta
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
Magnus Forsberg, Affärsutvecklare och industrispecialist Smarta städer, Microsoft Sverige
Stefan Trampus, Chef för fastighetsägaraffären, Tele2
Cecilia Fasth, Koncernchef och VD, Stena Fastigheter
Anders Tollmar, Moderator, Nowa Kommunikation

TORSDAG 4 juli

Hur bygger vi en trygg och säker stad?
Plats: Business Arena, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Tid: 9.00-9.30
Polariseringen i samhället har lett till att en av dagens stora samhällsfrågor är trygghetsfrågan. Detta gäller inte minst i större bostadsområden där de boende ofta är mindre bemedlade än i traditionella svenska villaområden. Det är välkänt att man i områden där många rör sig upplever sig trygg, vilket i sin tur leder till den ständigt återkommande frågan om hur vi utvecklar våra städer och fastigheter för att de ska attrahera flöden. Går det överhuvudtaget?  Hur skiljer sig upplevd trygghet med faktisk säkerhet? Hur skapar vi attraktiva och trygga miljöer på ett kostnadseffektivt sätt?
Stena Fastigheter, Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg
Sophia Mattsson-Linnala, VD, Rikshem