Stena Fastigheter arrangerar festival i Fisksätra

Det är viktigt att det finns meningsfulla aktiviteter och saker att göra i våra bostadsområden, året runt, men särskilt under sommaren när många är lediga.  I Fisksätra skapar Stena Fastigheter nu MITT 133-festivalen. Vi gör det för att skapa en stolthet och samhörighet i Fisksätra, samtidigt som det ger möjlighet att visa det rika kultur- och föreningslivet.

Med MITT 133- festivalen kommer vi kunna erbjuda tre fartfyllda dagar med ett brett innehåll av aktiviteter med allt från sport, hoppborg, ansiktsmålning, musik och dans och mycket, mycket mer.

Tillsammans för ett ännu mer levande Fisksätra
Samarbeten är en viktig nyckel till framgång. MITT 133-festivalen vill möjliggöra för positiva möten där områdets boenden, med fokus på barn och ungdomar, kan mötas och få möjlighet att delta i aktiviteter och upplevelser samt bidra till att skapa samverkan, gemenskap och en stolthet för sitt Fisksätra.

Festivalen grundar sig i olika samarbeten mellan ett stort antal lokala föreningar, aktörer och myndigheter. För de föreningar och aktörer som medverkar är MITT 133-festivalen en möjlighet och ett verktyg att nå ut till nya personer samt fortsätta bygga relationer till alla boende och verkande i området.
Tillsammans kan vi under dessa dagar skapa ett ännu mer levande Fisksätra

Arbetstillfällen för unga
MITT 133 är även ett sätt att skapa arbetstillfällen och roliga sommarjobbsuppgifter för unga.
Stena Fastigheter erbjuder årligen ett stor antal ferie- och extrajobb. I år har vi erbjudit 20 sommarjobb i Fisksätra. En av årets kanske viktigaste och roligaste arbetsuppgifter kommer vara arbetet med festivalen.
Dessutom kommer ungdomar från Fryshusets fritidsgård i Fisksätra att få arbeta extra under festivalen

- För över 10 år sedan startades Mitt 127-festivalen i Skärholmen. Jag har varit delaktig i denna festival och sett hur den bidragit till arbetstillfällen genom extra-och sommarjobb samt sett hur den skapat en gemenskap och mötesplats i Skärholmen, hur den får de boende runt omkring att värna om sitt område. Mitt 127 startade, precis som den planerade festivalen i Fisksätra, som en 3-festival men de senaste aktiva åren har de varit en 2-veckors festival per område inom Skärholmen. Nu ser jag fram emot att ta detta koncept till Fisksätra och bygga gemenskap och aktivera de boende i området. Särskilt för alla de som inte har möjlighet att resa bort under sommaren. Säger Gashaw Hailu, relationsförvaltare på Stena Fastigheter i Stockholm.

Fakta: MITT 133-festivalen
Datum: 12- 14 juli
Tider: 10-16 varje dag
Plats: Fisksätra, torget och monumentet