Stena Fastigheter får markanvisning vid Telefonplan

Stena Fastigheter har fått en direktanvisning för ca 250 bostäder vid Telefonplan. Utöver markanvisningen planeras ca 250 bostäder inom egen fastighet.

Stena Fastigheter får markanvisning vid Telefonplan som möjliggör ca 250 bostadsrätter. Marken som anvisas avser kvarter 2 i den strukturplan som ligger till grund för fortsatt planarbete inom centrala Telefonplan

Strukturplanen för utvecklingen vid Telefonplan innehåller sammantaget ca 110 000 BTA med 800-1000 bostäder och 23 000 kvm kontor.  Förslaget ska nu detaljstuderas och bearbetas vidare för att sedan gå ut på plansamråd, planerat till hösten/vintern 2022. Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling av Telefonplan, Med blandning av bostäder, kontor och handel i en tät struktur skapas attraktiva, trygga och levande stadsrum.

Utöver markanvisningen planeras ca 250 bostäder inom Stena Fastigheters fastighet Tvålflingan 5. Detta möjliggör att Stena Fastigheter nu planerar att utveckla totalt ca 500 ny bostäder i området.

Stena Fastigheter äger idag ett bestånd om 191 bostäder vid Telefonplan.

- Att få vara en del av stadsutvecklingen vid Telefonplan känns väldigt kul och spännande. När vi utvecklar städer och stadsdelar gör vi det alltid med omtanke och att få vara med och utveckla bostäder som en del i att addera levande och trygga stadsrum vid Telefonplan känns helt rätt för oss, säger PG Sabel, vd för Stena Fastigheter i Stockholm.

Telefonplan_Illustrationsplan A3 2000.jpg

. Bildkälla: Stockholm Stad.

Telefonplan_volymskiss_obs stadens bild.jpgBilden illustrerar volymer och inte tänkt gestating.