Stena Fastigheter testar produkt som tar bort miljöfarliga mikroplaster vid tvätt

I Stena Fastigheters kvarter på Pennygången pågår en testpilot för att se hur tvättningen kan bli mer resurseffektiv och miljövänligare, genom att installera en så kallad mimbox. Mimboxen fångar upp miljöfarliga mikroplaster som frigörs när syntetiska tyger tvättas. Dessutom sparar den vatten, upp till 70% av vattnet återvinns och därmed minskar förbrukningen av både vatten och energi.

- Vi letar hela tiden efter sätt att bidra till en bättre miljö. Med mimboxen testar vi möjligheten att minska belastningen på miljön genom att ta bort mikroplasterna som annars följer med tvättvattnet. Vi minskar också kraftigt vår vattenförbrukning och energiförbrukningen. Som hyresgäster har man samma goda tvättmöjligheter som tidigare, säger Per Limdal, fastighetschef på Stena Fastigheter.

Hyresgästen tvättar som vanligt men istället för att vattnet går ut i avloppet filtreras det i mimboxen. Där analyseras även renheten i vattnet för att se om det kan sparas. Det som kan sparas återanvänds i nästa tvättning, utan att påverka kvaliteten på tvättningen. Om vattnet är för smutsigt skickas det ut i avloppet och är då renat från mikroplaster. Bakom mimboxen står Mimbly, en startup sprungen ur Chalmers Göteborg.

- Det ska bli väldigt spännande att jobba med Stena Fastigheter som vågar testa nytt och som verkligen ser värdet i att hitta nya mer miljövänliga lösningar för sina hus. Vi ser stor potential i vårt projekt som bygger på att det ska vara lätt för användaren att bli mer hållbar samtidigt som det finns en god affär i bakgrunden, säger Robin Griffiths, COO på Mimbly.

Mimboxen installeras i en av de 5 tvättstugor som finns på Pennygången som har 771 hushåll. Testet pågår mellan december 2020 till april 2021. Därefter analyseras testet för att se hur man kan gå vidare. Testpiloten är en del i Stena Fastigheters hållbarhetsarbete med målet att minska sitt klimatavtryck med 50 procent till 2030. 

Mimboxen fångar upp miljöfarliga mikroplaster som frigörs när syntetiska tyger tvättas och den återvinner upp till 70% av vattnet.