Stena Fastigheter vinner markanvisning i Uppsala

Genom en markanvisningstävling kommer Stena Fastigheter att under 2022 starta byggnation av ca 60 bostadsrätter i kvarter Spaljén i den nya framväxande stadsdelen Rosendal i Uppsala.

Under 2022 fortsätter Stena Fastigheter sin utveckling i Uppsala genom att starta byggnation av ca 60 bostadsrätter i den framväxande stadsdelen Rosendal.

- Vi är väldigt glada över denna markanvisning som betyder att vi får fortsätta vara med och utveckla Uppsala. Att dessutom få vara med i utvecklingen av Rosendal som fokuserar på både hållbarhet och innovation känns helt rätt för oss, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm AB

Rosendal är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige och det största någonsin i Uppsala med sin plan på ca 5500 bostäder. Här finns ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation.

Kvarteret Spaljén kommer att vara utformad med en äldre målgrupp i tanken.  I vår gestaltning av kvarteret och bostäderna är det viktigt att boendet stödjer en livssituation i förändring. Vi planerar för gemensamma takterrasser, en gård för odling och ett orangeri för samvaro. I läget mot gatan ser vi en gemensamhetslokal att nyttja för egna möten eller för att ta emot uppsökande verksamhet. Dagsljus i trapphus stödjer trygghetskänslan och sittplatser anordnas vid hissar och entréer. Äldre är liksom andra åldersgrupper även primärt individer med egna behov och önskemål därav erbjuder kvarteret en rad olika lägenhetsstorlekar och planlösningar. Kvarter Spaljén planeras bygga i massivträ med modern och rationell volymbyggnadsteknik med en hållbar produktionsmetod.

- Vi utgår alltid från platsen när vi bestämmer hur vi ska arbeta med hållbarhet i det specifika projektet. Platsens utmaningar, möjligheter och förutsättningar är alltid utgångspunkten för att landa i vilka åtgärder som vi kan tillföra för att förbättra hållbarheten – den sociala, miljömässiga och ekonomiska. Vi utgår från det lokala för att bidra till det globala. fortsätter PG Sabel.

Förslaget är framtaget med In praise of shadows och Urbio.

Rosendal_gatubild1920x1080.jpg