Fotoutställningen Ungas framtidstro i tre städer

- nu till Malmö Universitet

Utställningen Ungas Framtidstro väcker engagemang och möjliggör fördjupade samarbeten med nya aktörer. Vi är glada att kunna berätta att utställningen vandrar vidare och att den kommer visas i tre olika städer under hösten: Malmö, Landskrona och Göteborg. Sedan i våras har Johan Bävmans bilder visats på Mitt Möllan i Malmö, och i mitten av september gör utställningen sitt första stopp på Malmö Universitet och Orkanenbiblioteket.

Malin Ideland, vicerektor för forskning och forskarutbildning, Malmö universitet. Vad betyder utställningen för universitetet? 

– Fotoutställningen gör att vi kan samtala om vad framtidstro och hopp är och kanske vad det betyder som ung vuxen att följa sin passion. Det kan handla om att söka sig till högre utbildning. Genom utställningen kan vi bjuda in grundskoleelever till oss och prata med dem om att det också är en möjlig framtid för dem, säger Malin Ideland, vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Malmö Universitet. 

Malin Ideland, Malmö Universitet

 

Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö. Vad hoppas du att utställningen ger för effekt? 


– Vi är glada att utställningen nu visas på Malmö universitet, en plats som bidrar till att unga kan förverkliga sin framtidstro. Vi vet samtidigt att det är många unga i Malmö som går ut grundskolan utan godkända betyg, vilket försvårar möjligheten till högre studier. Under skolterminerna ser vi därför till att stärka möjligheten till läxhjälp för unga som bor i våra kvarter så att de kan gå ut med godkända slutbetyg i årskurs 9. I samarbete med Malmö universitet och organisationen Drivkraft kommer vi under utställningsperioden nu bjuda in grundskoleelever till utställningen, för att bekanta sig med platsen, och inspirera till samtal kring framtidstro och högre studier, säger Unni Sollbe.

Platser där utställningen visas hösten 2023

Malmö Gallerinatt: Fredag 22- söndag 24 september, Mitt Möllan

Malmö Universitet: Torsdag 14 september - fredag 13 oktober.
Orkanenbiblioteket Malmö Universitet Nordenskiöldsgatan 10, våning 5

Navet, Landskrona: Onsdag 11 oktober – fredag 17 november

Göteborg, Danmarksterminalen. Från 23 oktober och framåt (slutdatum ej fastställt)


Bakgrund

Johan Bävman har intervjuat och fotat tio unga människor som generöst och öppet delar med sig om sina tankar kring framtiden. Utställningen grundar sig i en metastudie om Ungas Framtidstro som Stena Fastigheter har tagit fram med hjälp av Peter Majanen, trendforskare och vd för Quattroporte. Studierna som sammanställts visar att framtidstron bland unga aldrig varit så stark som nu. Framtidstron är också är jämlikt fördelad. Oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller kön så är den stark.

Du kan läsa mer om studien och utställningen på vår sida kring Ungas framtidstro.

Rumeysa är en av de fotograferade unga som deltar i utställningen. Bilderna är tagna av den prisbelänta fotografen Johan Bävman, bland annat känd för sin utställning Swedish Dads, om pappor som är föräldralediga.

Välkommen att titta förbi utställningen när den är på en plats nära dig.